Obyvatelé Prahy 7 se v letošním roce dočkají dlouho očekávaného spojení Letné a Holešovic. V rámci probíhající modernizace železnice vznikne průchod pro pěší a cyklisty, který propojí Veletržní a Dělnickou ulici a výrazně tak zkrátí cestu mezi oběma čtvrtěmi. Definitivně tím padne bariéra, která Sedmičku přes 100 let rozděluje na dvě části.

 

„O zbudování průchodu přes Bubny jsme dlouho velmi stáli a v minulosti jsme opakovaně hledali řešení, které by občanům umožnilo procházet přes území kolem nádraží mezi Veletržní a Dělnickou ulicí. Je proto skvělou zprávou, že nyní v souvislosti s modernizací dráhy došlo k dohodě všech vlastníků pozemků a začíná vznikat vytoužený průchod, který mnoha lidem výrazně zjednoduší a zlepší život v naší městské části,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

vytyčený směr vedení průchodu

V polovině února došlo k předání stavby a v současnosti probíhají přípravné práce. Během následujícího půl roku vznikne 4 metry široká asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty, která povede od křižovatky Bubenské a Veletržní ulice ke křižovatce Argentinské a Dělnické ulice. Komunikace bude po celé délce osvětlená a oplocená. V místě křížení s provizorní kralupskou tratí povede mimoúrovňově, podchodem. Projekt realizuje Správa železnic.

území, kterým povede nový průchod

„Přínosy modernizace trati procházející Holešovicemi pocítí i jejich obyvatelé. Železnice přestane tvořit bariéru v území, díky nové zastávce u Výstaviště se navíc zlepší dopravní obslužnost. Lidé z jejího okolí tak dostanou novou možnost cestování veřejnou dopravou,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vzhledem k budoucí urbanizaci území je průchod koncipován jako dočasná stavba. K dispozici bude obyvatelům jak během modernizace dráhy a výstavby nového nádraží, tak dále po dokončení těchto prací až do doby finálního řešení dotčeného území, kde má v rámci plánované výstavby nové čtvrti vzniknout ulice pojmenovaná po Nicholasi Wintonovi.

 

projekt průchodu přes Bubny

 

starosta Prahy 7 Jan Čižinský, místostarostka Lenka Burgerová