archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Nevzhledné soukromé parkoviště před Národním zemědělským muzeem na konci ulice Kostelní mělo původně zmizet s otevřením podzemních garáží pod Letenskou plání, ale kvůli soudním průtahům došlo k vyklizení o více než pět let později. Prostor před Národním zemědělským muzeem, který je pokračováním jedné z nejhezčích ulic v celém širším centru Prahy, se tak veřejnosti otevírá až nyní. Chodci již nebudou muset obcházet oplocené parkoviště koridorem vymezeným tzv. citybloky, náletové dřeviny nahradí okrasná zelená plocha (rozchodník), v květnících porostou vícekmenné dřeviny s podsadbou travin a trvalek a doplněny jsou lavičky a odpadkové koše. Nově je zde 47 parkovacích míst v zóně placeného stání, kterou mohou využívat rezidenti a v omezeném režimu i návštěvníci. Kapacita parkování je koncipována na tři normová stání v prostorech mezi květníky.

Zanedbaný architektonický skvost Letné

Navzdory skutečnosti, že se jedná o jedno z architektonicky nejhodnotnějších míst celé Letné, provázel prostor před Národním zemědělským muzeem v posledních desetiletích neblahý osud: nevratná škoda vznikla rozšířením privátní kliniky Gennet, tedy původní budovy jeslí, kterou v roce 2009 vládnoucí ODS prodala za pouhých 36 mil. korun, a následně v roce 2012 povolila zastavět západní vstup do Letenských sadů v ose ulice Kostelní, která vizuálně propojovala Letnou s Pražským hradem a kudy v minulosti vedla spojnice Hradu s muzejním bulvárem.

Prostor před Národním zemědělským muzeem je součástí památkové rezervace UNESCO, nachází se zde výduch z Letenského tunelu s unikátní mozaikou Zdeňka Sýkory, vedle něj pak památkově chráněná klubovna tenisového klubu LTC od Bohumíra Kozáka, jedna z posledních modernistických dřevostaveb vůbec, ze severu prostoru dominují konstruktivistické budovy muzeí od Milana Babušky a samozřejmě jsou zde hlavní vstupy do Letenských sadů. Každý z těchto vyjmenovaných architektonických, urbanistických či uměleckých skvostů si zasluhuje samostatnou kapitolu v učebnicích.

 

 

Koncepční řešení „Muzejního distriktu“ magistrát odkládá

Praha 7 ve spolupráci s magistrátem plánovala řešit ztvárnění celého území kolem muzeí koncepčně. V loňském roce proběhla participace s občany k zadání úprav a letos měla být vypsána architektonická soutěž. Bohužel nová magistrátní koalice odmítla v rozpočtu IPRu ponechat přislíbené prostředky, takže se celá akce odsouvá na neurčito.

Z tohoto důvodu jsou nyní úpravy provedeny tzv. nestavebně, tedy jako dočasné. Je to efektivní způsob, jak změnu provést esteticky přijatelně, přitom levně a rychle a zachovat flexibilitu pro budoucí koncepční řešení vzešlé z architektonické soutěže. I proto bude v průběhu podzimu zeleň vysazena v nádobách, aby pro budoucí architektonické zpracování nebyla fixována její poloha, rostliny jsou však pečlivě vybrány tak, aby se jim v květnících dařilo a prosperovaly. Strom v ulicích nemůže být nahrazen stromem v parku, ulice Kostelní má stromořadí v celém svém průběhu, a i zde se tedy počítá s jeho pokračováním.

 

Pohotové náhradní řešení

Stávající úprava zmíněného prostoru má za cíl v principech navázat na vzhled východní části Kostelní, umožnit volný průchod do parku, zpřístupnit tenisovou klubovnu LTC, která se i s kurty dočká rekonstrukce, a z prostoru připomínajícího odstavné parkoviště někde na periferii vytvořit kultivované příjemné prostředí, kde se budou dobře cítit jak místní obyvatelé, tak návštěvníci.

Realizaci měla na starosti Technická správa komunikací, podobu zpracoval Odbor dopravy ve spolupráci s Odborem rozvoje a péče o veřejný prostor MČ Praha 7.

 

prostor před NZM – původní stav