archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Parková komunikace od Gotthardské brány po vstup do bývalého nádraží v Bubenči je ve špatném technickém stavu s nevyhovujícím asfaltovým povrchem a mobiliářem. Rekonstrukce zahrnuje změnu povrchů zpevněných pěších komunikací souběžných s hlavní obvodovou asfaltovou komunikací podél Psí louky, obnova předprostoru studánky a nový mobiliář. Předpokládaný konec stavby je plánován na konec května 2022.

Stávající asfaltový povrch cest bude zaměněn v rámci svažitých úseků a namáhaných částí cest žulovou drobnou kostkou. V předprostoru studánky jsou navrženy přírodní kamenné desky nepravidelného tvaru. Niky pro lavičky budou z praktických důvodů zadlážděny žulovými odseky. Zbývající úseky cest jsou navrženy v mlatovém povrchu. V rámci návrhu jsou respektovány materiálové návaznosti. V rámci realizace bude realizováno nové zábradlí, dodán nový mobiliář (odpadkové koše, lavičky, stojany na sáčky pro psí exkrementy) a proběhnou krajinářské úpravy.

mapa obchozí trasy

Realizace celkové rekonstrukce schodiště není součástí této etapy rekonstrukce. Schodiště se nachází na pozemcích Správy železnic. Z výše uvedených důvodů budou realizovány pouze lokální opravy z provozně bezpečnostních důvodů. Celková rekonstrukce schodiště může Odbor ochrany prostředí MHMP realizovat po stále probíhající směně pozemků.

Autoři návrhu: Ing. Aleš Steiner a Ing. Pavlína Malíková


Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti v prostorách schodiště u bývalého bubenečského nádraží.