Upozorňujeme, že v pondělí 4. 3. bude od ranních hodin probíhat v parčíku u kostela sv. Klimenta prořez stromů. Prosíme řidiče, aby z důvodu bezpečnosti respektovali zákaz zastavení podél zdi parčíku v ulici Skalecká a svá vozidla včas přemístili – hrozí nebezpečí pádu větví. Děkujeme.