Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu se v pondělí 27. ledna 2020 od 18 hodin uskuteční promítání dokumentárního filmu LETY a následná debata s pozvanými hosty k širším souvislostem romského holokaustu v Čechách. Událost organizuje Romea ve spolupráci s Pražským fórem pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Vstup na akci je zdarma.

Pozvání do debaty přijali:

Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu, pozůstalý

Helena Sadílková, vedoucí Semináře romistiky na FF UK

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury

Čeněk Pýcha, historik na Ústavu pro studium totalitních režimů

FB Událost Dokument LETY v kině Bio Oko a Debata s hosty

Hlavním aktérem dokumentu je romský aktivista Čeněk Růžička, který zasvětil boji za odstranění vepřína velkou část svého života. V táboře byla vězněna jeho matka, která v Letech ztratila svého prvorozeného syna.

Nejnáročnější bylo z množství archivního materiálu i z rozhovorů s pamětníky vybrat záběry, které v šedesáti minutách představí historii místa a zároveň naznačí hlubší kořeny nechuti české společnosti vyrovnat se s událostmi, které se tu odehrály za druhé světové války, ale i s těmi, které mohla česká společnost přímo ovlivnit,“ uvedla dokumentaristka Viola Tokárová.

My si upřímně vážíme všech, kteří ve svém odhodlání vytvořit důstojnou památku romským obětem nepolevili ani po tolika letech, a chtěli jsme tyto, mnohdy beznadějné, snahy určitým způsobem zachytit,“ uvádí jednu z motivací vzniku filmu jeho spolutvůrkyně, romistka Renata Berkyová a podotýká, „dnes už třeba málokdo ví, jak silný tlak v 90. letech vyvíjeli lidé jako Vladimír Mlynář, Petr Uhl či Markus Pape na to, aby byl vepřín odstraněn.“

Trailer k filmu:

Anotace dokumentu na webu BIO OKO

Film natočil tým z organizace Romea, o.p.s. a internetové romské televize ROMEA TV – František Bikár, Viola Tokárová a Renata Berkyová.