archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pražská tržnice letos slaví 125 let a jako dárek dostává vizi své budoucnosti. Během dvou dekád by se měla stát místem, kde se spojí maloobchod, služby, kultura, kreativní průmysl a gastronomie pro všechny věkové a příjmové kategorie. Sloužit bude jak Pražanům, tak i turistům a tepat v rytmu doby bude 24 hodin denně. Co všechno nabídne? Jaké změny uvidíme nejdříve? A co v památkově chráněném areálu, který je svou rozlohou 1,5 × větší než Pražský hrad, najdeme dnes?

Současný stav Pražské tržnice je pro mnohé mírně skličující, zatímco pro jiné je místem, které má již několik let svůj typický genius loci, byť trochu méně pompézní, než by tomu mohlo u největší tržnice v Praze asi být. Areál vznikl pro potřeby Ústředních jatek královského města, jež tu sídlila od roku 1895 až do roku 1983, kdy porážku masa vystřídal trh s maloobchody. V roce 1993 byl pak celý prostor prohlášen kulturní památkou. O rok později město tržnici pronajalo firmě Delta Center, která však postupem času přestala platit řádné nájemné. Od města tak dostala výpověď, která byla uznána za platnou až minulý rok (více viz box). Doposud bezkoncepční a velmi podinvestovaný prostor se nynější vedení magistrátu rozhodlo vzít pevně do svých rukou a v horizontu dvaceti let z něj udělat místo, kde se stále něco děje.

Hra o čas
Jak by to mělo v nové tržnici vypadat, představil magistrát hl. města Prahy na tiskové konferenci letos v červnu. Podkladem se stala urbanisticko-architektonická studie z kanceláře CMC architects a ověřovací ekonomická studie konsorcia poradenských firem JLL a 4ct. Tyto práce, které vznikly ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy (IPR) tak představují strategický plán rozvoje areálu a jeho fungování do budoucna, ať už se jedná o mix aktivit, nebo o jeho ekonomickou udržitelnost.

Nejnovější studie ale nejsou jediné, které magistrát již na svých stolech historicky má. Po zamítnuté úvaze o demolici areálu vznikl v roce 2014 základní plán rozvoje od architektonického studia SGL, který se stal i jedním z podkladů pro současné studie. V roce 2011 se tržnicí zabývala kancelář CMC architects ve studii, již si zadala firma Delta Center. Podle ní se tržnice měla stát moderní nákupní galerií, s butiky, farmářskými prodejnami, restauracemi a dokonce i hotelem. Právě díky zkušenostem s prostorem město tuto kancelář oslovilo. „Architekti dobře znají prostor tržnice stejně jako požadavky památkářů. Do tří měsíců tak byli schopni udělat studii, která určuje základní architektonické teze – vstupy do tržnice, pohyb lidí, zeleň nebo dopravní řešení, nikoliv však celou její podobu,“ upřesňuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. města Prahy pro rozpočet a finance.

Čas totiž v tomto případě hraje důležitou roli. Nejen kvůli rozpadajícím se budovám, u kterých se rekonstrukce každým dnem prodražuje, a unikajícímu potenciálnímu nájemnému, ale i kvůli volebním cyklům a proměnám v politické garnituře. „Když se nepohneme ani o centimetr a nestanovíme funkční pravidla hry přijatelná i pro opozici, hrozí, že město za pár let areál prodá nebo pronajme soukromému investorovi, a ztratí tak nad ním kontrolu. To je samozřejmě reálné riziko. Už nyní jich před mými dveřmi stojí fronta,“ doplňuje Vyhnánek.

Všechno pro všechny
Náklady na proměnu tržnice se odhadují na 2 až 3 miliardy korun během následujících 20 let. Jedním z důležitých požadavků města proto byla finanční udržitelnost. Ekonomická studie nabídla několik scénářů rozvoje, navrhla, v jakých fázích má rekonstrukce probíhat, a doporučila variantu, ve které se Praze začnou vracet počáteční investice v horizontu 13 až 16 let. Jak? Klíčem je rozmanitá struktura nájemců a výše jejich nájmů, komerční aktivity budou platit více, nekomerční méně. Zároveň se počítá i s kombinací podniků pro vyšší i nižší příjmové skupiny. V tržnici by měly mít největší procentuální podíl maloobchody a kultura, následně gastro podniky, kanceláře a prostory k volnočasovým aktivitám. Přesný přehled podniků ale v brzkých dnech rozhodně nečekejme. Sama studie dává pouze návod, jaký druh podniku v konkrétním prostoru umístit a v jakých fázích rekonstrukce proběhne. „Byli jsme od začátku přesvědčeni, že nehledáme jedno definitivní a fixní řešení pro příštích 30 let. A zároveň jsme věděli, že chceme navrhnout systém, plán a koncepci tak, aby ti, kteří budou za rozvoj a provoz tržnice zodpovědní v budoucnosti, mohli studii beze zbytku využívat. Cílem bylo najít taková řešení, která budou funkční, proveditelná, po všech stránkách udržitelná a odolná v čase,“ upřesňuje Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct. Pro tržnici bude také klíčová její schopnost reagovat na vývoj požadavků společnosti a ekonomiky. Není totiž vyloučeno, že sázka na výběrovou kávu a burgery s karamelizovanou cibulkou z pojízdných gastro stánků nevyjde a nahradí je jiné trendy, které si dnes ještě neumíme představit. Z programového hlediska bude také důležitá realizace rozvojových plánů v okolí – nová čtvrť Bubny-Zátory, železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno, revitalizace holešovického nádraží, stavba lávky Holešovice–Štvanice–Karlín… Avšak i tyto plány jsou zatím hudbou budoucnosti, která snad jednou zazní z koncertní haly na Vltavské.

Další věž na Sedmičce
V nové koncepci je kromě ideálního mixu obchodů, služeb a ekonomické udržitelnosti důležitá také architektonická stránka. Vedle rekonstrukce budov, veřejného prostranství a mobiliáře získá prostor i zcela nové architektonické prvky. V plánu je výstavba vyhlídkové věže, jež vyroste vedle současné vodárenské věže na místě, kde v dobách jatek stával komín. Její konkrétní podoba vzejde z architektonické soutěže. Demolice naopak čeká dva domky u Jateční ulice (objekty č. 48 a 54) a několika přístaveb, které vznikly v 80. letech, a nemají tak dle studie a stanoviska památkářů historickou hodnotu. Zásadní bude také proměna pěších vstupů do areálu z Holešovic i Bubenského nábřeží, které usnadní přístup a tržnici více propojí s jejím okolím. Zrekonstruované bude i centrální korzo, kde budou umístěny mobilní stánky a infocentrum – budoucí srdce tržnice. Nezapomnělo se ani na zeleň – vysázet by se mělo až 70 nových stromů, především na plochách parkovišť, která si udrží svoji stávající kapacitu okolo 500 míst. Počítá se i s využitím dešťové vody pro zavlažování stromů a pro vodní prvky, z nichž největší vznikne na hlavním náměstí v západní části (mezi č. 24 a 25). Chlazení budov bude řešit speciální ochlazovací systém využívající vodu z Vltavy, který bude ekologicky ohleduplný a energeticky nenáročný.

Veřejná debata
Je pro vás těžké si všechny tyto změny představit? Město výhledově umístí v tržnici informační kontejner, kde bude studie s vizualizacemi k nahlédnutí. O budoucnosti tržnice pak pohovoří přímo i autoři studií, ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) a náměstek primátora Pavel Vyhnánek, a to v rámci veřejné prezentace, která proběhne ve středu 16. září od 17.30 hodin na Jatkách78. Doposud se totiž občané vyjadřovali pouze v komentářích na sociálních sítích. Vedle nadšení, že toto místo zase ožije a bude radost v něm trávit čas, se také objevují obavy z přílišné gentrifikace a odcizení se tak nynějšímu typu návštěvníků. „Názor každého nás samozřejmě zajímá a jsme ochotni s ním pracovat. Nic není vytesáno do kamene, jde o studie, a nikoliv o detailní projektovou dokumentaci. Je ale důležité mít něco v ruce, nad čím můžeme tu diskuzi vést,“ upřesňuje Vyhnánek.

Skryté sítě
Než budovy dostanou nový háv a noční tržnice moderní osvětlení, čeká areál v prvních letech neviditelná, ale přesto nejpodstatnější oprava. Podstoupí ji inženýrské sítě, které zajišťují přívod a odvod energií, vody, plynu, kanalizace, ale i datové sítě. „Inženýrské sítě jsou v tržnici ve špatném stavu a bez nich budovy opravovat nelze. I kdybychom některé budovy nyní zrekonstruovali, tak bychom je nebyli schopni na sítě napojit,“ dodává Vyhnánek. Zároveň tak předesílá tempo, jakým bude rekonstrukce probíhat. Tržnice zůstane během oprav v provozu a její proměna tak bude postupná, ostatně jako je tomu doposud. Ať si to totiž uvědomujeme, nebo ne, už nějakou dobu se areál mění.

Krok jinam
Nejrazantnější změna se stala v minulém roce, kdy z hlavního korza areálu zmizely venkovní stánky. Pro tržnici to byl krok nezbytný z mnoha důvodů – od stavebně-technických a bezpečnostních až po napravení právního vztahu, jelikož stánky vznikly načerno bez jediného záznamu na stavebním úřadě. „Kromě této symbolické roviny bylo zmizení stánků i praktické v tom, že umožnilo vidět areál jinýma očima a jinak o něm přemýšlet. A výrazně také usnadnilo orientaci,“ upřesňuje Michal Tošovský, současný kurátor Pražské tržnice. Část stánků tvořil prodej dárkového zboží převážně od asijské komunity, menší část tvořily gastro podniky a část byla zcela prázdná. Vedení tržnice stánkům se zbožím nabídlo prostory v hale č. 13, ale pouze část z nich v tržnici nakonec zůstala. „Po zmizení stánků se ukázalo, že je do značné míry živil turismus. Tržnice je v průvodcích stále označována nepříliš lichotivě jako ,yellow market‘, trochu bizarní místo, kde si můžete nakoupit různé kuriozity, které jinde nejsou na otevřeném trhu k dostání. Dodnes se tu objevují bloumající skupinky turistů. Zároveň ale levné textilní zboží dnes pořídíte i v nákupních centrech. Po přestěhování do haly se tak ukazuje, že se pro tento typ zboží a prodeje vlastně už dnes bohužel zmenšuje jeho cílová skupina,“ dodává Tošovský. Pro gastro stánky, které navštěvovali strávníci z okolí, se v současné době vyhovující prostory nalézt nepodařilo. Dočasně je nahrazují pojízdné stánky s názvem Food Truck Point.

S odklizením stánků, venkovních regálů plných příručních kufrů a stojanů s brýlemi ovšem ze Sedmičky částečně zmizela i vietnamská komunita, která měla s tržnicí spojený každodenní život. „Část prodejců, kteří v tržnici prodávali, si našla nové místo podnikání v jiné části Prahy, například v potravinách, restauracích, ve velkotržnici Sapa nebo dokonce v jiném městě, a proto se několik rodin ze Sedmičky odstěhovalo. Ti, kteří tu zůstali, nadále podnikají nebo šli do zaměstnání a pracují hlavně v restauracích,“ upřesňuje Ngoc Tho Nguyenová, terénní pracovnice radnice Prahy 7. Svaz Vietnamců v Praze 7 a Svaz vietnamských žen v Praze 7 se dlouhodobě snažil o udržování této komunity a v tržnici tak společně slavili narozeniny, pořádali plesy, dětské dny a oslavy nového lunárního roku. „Svaz fungoval hlavně pro děti a lidi, kteří působili v tržnici a v jejím okolí. Nyní jsou všichni pryč, každý je jinde, mají více práce a starostí, málo času, tak se už moc nedaří, aby se sešli a pořádali dále akce,“ dodává Nguyenová.

Další takto výrazná změna by ale v nejbližších letech v tržnici už nastat neměla. „Postupně se začnou řešit stavební akce na jednotlivých objektech, což s sebou ponese určitou zátěž a postupnou proměnu nájemců. Žádné další radikální kroky ale nechystáme,“ shrnuje Tošovský a ubezpečuje, že oblíbená a hojně navštěvovaná zeleninová hala 22 zůstane zachována.

Jatka jsou zpět
Jako jeden z prvních projde velkou rekonstrukcí objekt č. 4 bývalé jateční burzy, v jehož předzahrádce v současnosti působí kulturní prostor Burza#4. „Zde by měla být časem restaurace, která bude odkazovat současně k jateční historii areálu a k tomu dobrému z naší ,hospodské‘ kultury. Takže pivo a maso,“ dodává Tošovský.

Pokud jste nedávno do tržnice zavítali, nemohli jste přehlédnout čerstvou fasádu objektu bývalé dršťkárny, kde nově sídlí komunitní centrum H40. Meruňkové stěny jsou výsledkem debat architektonické kanceláře Aulík Fišer a památkářů. Historické fotografie tržnice jsou totiž černobílé a barva je tak výsledkem průzkumu. Jak bude ale barevně pojata celá tržnice, zatím jasné není.

„Příprava rekonstrukcí trvá opravdu dlouho, často i několik let. Například příprava rekonstrukce burzy začala již před třemi lety a teprve teď jsme se přiblížili k vydání stavebního povolení. V očích veřejnosti tak může rozjezd změn působit pomaleji,“ upřesňuje Tošovský. Další nejbližší opravy objektů se budou týkat souboru domů v jihozápadní části přímo u nábřeží a tramvajové zastávky, tedy č. 2, 23, 24 a 35. Ještě v časech správy Delta Center byly tyto objekty pronajaty a začaly se v nich dít rekonstrukce, které ale ze dne na den skončily. Pokud nahlédnete oknem, uvidíte trubky a dráty čouhající ze zdí a díry v podlaze. Tato část areálu by přitom měla být v budoucnu jednou z těch živějších s přesahem do nočních hodin a měla by fungovat jako běžná městská ulice. V přízemí bude kombinace obchodů, služeb a barů, v prvních patrech by měly sídlit kanceláře.

Záhadná čísla
Jste zmatení ze všech čísel objektů, která jsme tu zmínili? A když se procházíte tržnicí a chcete se podle nich zorientovat, matou vás ještě víc? Nejste sami. Ani vedení tržnice nelogické uspořádání čísel neumí vysvětlit. Pokud se podíváte na mapu na webových stránkách, najdete v ní čísla od 1 do 54, přičemž tržnice má číslovaných objektů pouhých 40. A jejich neorganizovanost už asi navždy bude jejím znakem. Přeci jen zeleninová Hala 22, divadlo Jatka78 nebo i nově opravená Hala 40 už své jméno díky této podivnosti našly.

Dalším z typických znaků tržnice je i místní rozhlas, který pravděpodobně bude fungovat i v budoucnu. „Bude se tu odehrávat řada věcí a lidé tu budou trávit čas. A stejně jako tomu bylo v minulosti, tak i v budoucnu budou lidé ztrácet a nalézat věci a děti, a ty bude třeba vyhlásit rozhlasem,“ dodává se smíchem Michal Tošovský. Donedávna rozhlas sloužil spíše jako rádio, a tržnicí tak stále zněla hudba. Nyní se používá už pouze jako inzertní prostředek, který vás naláká do železářství či navnadí na holešovické taštičky, které se v tržnici prodávají už více než 20 let a do kterých se můžete s chutí zakousnout třeba během čekání na opravu bot. „Někteří lidé mají představu, že jim tržnice neposkytne dostatečnou nabídku služeb. Ale když sem přijdou, zjistí, že tu obstarají spoustu věcí. A tak by to mělo zůstat a naopak se ještě v budoucnosti rozvíjet,“ dodává Tošovský.

Místo pro každého
Jednu z prvních možností, kdy navštívit tržnici plnou aktivit, budete mít již v sobotu 12. září, kdy proběhne oslava jejích 125. narozenin. Slavnosti měly začít původně už v květnu a vyvrcholit 1. července, kdy v roce 1895 proběhlo oficiální otevření jatek. Covidová situace ale přesunula oslavy na podzim. Během zářijové soboty se prostor zaplní hudbou, divadlem, workshopy pro děti a pivním festivalem (více k programu viz box). Historii jatek pak na 14 tabulích připomene nově otevřená naučná stezka.

V následujících týdnech pak tržnice nabídne jak divadelní představení od divadla Pomezí a bratří Formanů, tak i rozmanité festivaly od ochutnávky vín až po pětidenní swapovou akci, na níž budete moci vyměňovat oblečení, nechtěné dárky i další věci, které máte doma navíc, a nové si naopak domů donést. Podzimním vrcholem oslav pak bude expozice připomínající výstavu výtvarných děl s názvem Forum 88, která proběhla v roce 1988 a byla na tehdejší dobu velmi otevřeně namířena proti komunistickému režimu. Jako jedna z prvních přinesla do tržnice umění.

Důvodů, proč se už dnes do tržnice vydat, je spousta. Program do dalších měsíců je bohatý stejně jako nabídka obchodů a služeb, které v ní působí. Celý soupis najdete v přilehlém boxu. Ať už jste nadšenec do změn, jimiž areál projde, objevovatel skrytých nákupních pokladů, jako je karnevalový kostým nebo balíček levných anglických brambůrků, snílek vzpomínající na zástupy stovek kusů dobytka na tržišti, nebo zarputilec, který by ji rád uchoval takovou, jaká je dnes, tržnice za návštěvu určitě stojí. Doufejme, že její vylepšená verze toho nabídne pro každého z nás ještě víc. 
 


 

Historie
Desetihektarový areál vznikl v letech 1893–1895 podle návrhu architekta Josefa Srdínka. Rozsáhlý komplex postavila firma Aloise Elhenického, jež se podílela i na stavbě Akademie výtvarných umění. Pražskou industriální architekturu v tržnici reprezentují budovy v secesním a novorenesančním stylu. Od roku 1895 zde sídlila Ústřední jatka královského města Prahy, která fungovala až do roku 1983. Hlavní vchod zdobí dvě sochy mužů s býky na mohutných pilířích, jejichž autory jsou sochaři Bohuslav Schnirch a Čeněk Vosmík. Zaměstnanci jatek tu nechali vztyčit pomník svým kolegům, kteří zahynuli v bojích první světové války. Budovy stojící v ose hlavního vchodu z Bubenského nádraží symbolicky oddělují tehdejší tržní a jateční část areálu. Při výběru lokality padl los na Holešovice, protože jatka měla být mimo město a po směru větru, aby se zabránilo šíření nepříjemného zápachu. Důležitá byla i blízkost řeky coby zdroje nezbytné vody a železničního nádraží. Do prostoru totiž vedla železniční vlečka z nedalekého nádraží Praha-Bubny.
 
Soudní spory
Firma Delta Center (dříve Delta Climatizer) vyhrála v roce 1994 veřejnou soutěž na pronájem areálu tržnice do roku 2045. Ročně měla městu platit 109 milionů korun, s tím, že část nájmu mohla být odpuštěna za investice do objektů tržnice. V roce 2010 ale firma přestala platit zcela. O rok později proto dostala od hlavního města výpověď a spor se začal řešit soudní cestou. Firma u soudu napadla výpověď a odůvodňovala neplacení nájmu právě údržbou areálu, což ovšem soud neseznal směrodatným. Letitý spor skončil teprve minulý rok, kdy soud uznal výpověď od města za platnou, a Delta Center tak musí zaplatit dlužné nájemné za roky 2010 až 2012 ve výši 246 milionů korun. Dalších 164 milionů korun by mohlo město dostat také ze soudních úschov, kam část nájemců kvůli nejasnostem, komu platit, nájemné hradila.

Město stále čeká na výsledek ještě jednoho letitého soudního procesu. Největší pražský nevěstinec Showpark dostal výzvu k vyklizení prostoru už v minulém volebním období. Smlouva ovšem nebyla podepsána přímo s magistrátem a ten tak podnik nemohl nutit k vystěhování. Rozsudek soudu s firmou Delta Center, která veřejnému domu prostor poskytla, však ruší veškeré její nájemní smlouvy a Showpark tak tržnici v budoucnosti zcela jistě opustí. Magistrát podepsání nové smlouvy odmítá, z pohledu zákona to totiž ani nemůže udělat. Buď by musel zveřejnit záměr pronájmu prostoru za účelem provozování prostituce, což je trestný čin, nebo v něm lhát.

Oslavy 125 let Pražské tržnice – 12. září
Aktivity pro všechny
Procházka naučnou stezkou Příběh městských jatek s architektem Petrem Kučerou
Foodtruck zóna s občerstvením
H40 komunitní prostor – prohlídka laboratoří virtuální reality a 3D tisku v H40
Keramická dílna v H40
Pivo v tržnici – pivní festival, bleší trh pivních suvenýrů, koncerty: The Brownies, ZVA 12-28 Band, DJ Romario a trumpetistka Bara Bara v Burze #4, DJs v H40 café
Představení a aktivity pro děti
Malé divadýlko Praha – O kohoutkovi a slepičce
Dětské sportovní hry – vyzvi mámu, vyzvi tátu
Bienále Ve věci umění – workshop programování pro děti, hlídání dětí
Trafo gallery – workshop malování Podvodní svět s Martinem Salajkou

Co v tržnici najdeme dnes

GASTRO

1 Vrátnice Grill & Beer
4 Kulturní zahrádka Burza #4
5 Trang An Restaurant
13 a 17 Food Truck Point – pouliční gastronomie mezi halami
25 SaSaZu
29 Cukrárna Kopeček
35 Plněné taštičky
40 H40 Cafe

OBCHODY

7 Penny Market
9 Alza showroom
11 Norma
12 Mountfield – zahradní technika a nábytek
12 Nábytkový outlet
13 Asijské stánky
16 Olson – vybavení pro potápění a vodní sporty
19 Cyklo Centrum Holešovice – prodejna a servis kol Author
22 Zeleninové trhy – ovoce, zelenina, uzeniny, vajíčka, ryby, koření a květiny
22 Slovenské delikatesy – pekárna, uzeniny a sýry
22 Levné potraviny
27 Trafika
28 CDR shop – komponenty a příslušenství k PC
28 Moravská banka vín
29 Za 10 Kč za 20 Kč
29 Nábytek Holešovice
29 Vše za 13 – prodej různého druhu zboží
29 Hanka Fashion – obchod s módou
36 Železářství u Rotta – nářadí a spojovací materiál
36 Kulina – kuchyňské potřeby a kurzy vaření
36 Teta drogerie
41 Koberce K+K

SLUŽBY

12 Perfect Storage – osobní sklady k pronájmu
22 Zámečnictví Maršál – výroba klíčů, zámky, montáž bezpečnostních dveří
22 Knife clinic – ostření a oprava nožů
24 Opravna obuvi a koženého zboží
27 Veterinární laboratoř – se specializací na laboratorní diagnostiku malých zvířat
27 Automyčka AML
31 Pneucentrum HVT

ZÁBAVA

7 Jatka78 – divadelní scéna nového cirkusu, tance a alternativních divadelních souborů
10 RockOpera Praha – divadlo autorské rockové opery,
14 Trafo Gallery – galerie
40 Hala 40 – komunitní centrum a podnikatelský inkubátor zaměřený na digitální technologie a vzdělávání
 
Tržnice žije celý rok

3. 9. 18 hodin – komentovaná procházka tržnicí s architektem Petrem Kučerou
5.–6. 9. Festival Open House Praha
19. 9. Růžový Máj Reloaded – festival růžových vín
27. 9. Zero waste festival – festival udržitelného životního stylu bez odpadu
28. 9. Vegan Fest – festival veganského jídla
29. 9.–11. 10. Máme otevřeno – výstava The Chemistry gallery
1.–4. 10. Festival IQ play – festival chytrých hrátek pro děti
3. 10. 15 hodin, Hala 13 Den architektury – představení koncepce Pražské tržnice
5.–11. 10. Prague swap – týdenní swap nadbytečných věcí aneb První udržitelný obchoďák
7.–11. 10. UMPRUM – výstava diplomových prací Ateliéru fotografie 2
9.–10. 10. VínoFest v Pražské tržnici
17. 10. Mint Market
23.–24. 10. Prague coffee festival
22. 10.–11. 11. Divadlo bratří Formanů – Deadtown
26. 10.–27. 11. Forum 88. Možnosti prostoru – vzpomínková výstava

www.prazska-trznice.cz

www.fb.com/prazskatrznice


Ověřovací studii rozvoje Pražské tržnice a Ověřovací ekonomickou studii Pražské tržnice naleznete zde.