archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Potex je ekologicko-charitativní projekt, který spočívá ve sběru, redistribuci a následném zpracování použitého a stále použitelného textilu. V loňském roce se mu podařilo z odpadového toku odklonit 2 830 000 kg textilu a konkrétně v Praze 7 zrecyklovat 40 288 kg textilu. Odložené oblečení ze speciálních kontejnerů se vytřídí a následně postoupí k dalšímu využití vybraným sociálním organizacím. Týdně projde rukama pracovníků přibližně tuna textilu. Mapa kontejnerů je dostupná na webu recyklujemetextil.cz.

Oblečení dále využijí organizace:

  • Naděje – stará se o osamělé a lidi bez domova
  • Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez domova
  • Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
  • Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci
  • Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog

Celkově bylo těmto organizacím poskytnuto více než 140 000 kg vytříděného textilu.

Zbylé oblečení, které už nelze využít, se dodává zpracovatelům, kteří dokáží zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování veškerých složek textilního odpadu – a tak nic nemusí končit na skládce. Z prodeje zbytkového textilu jsou dlouhodobě podporovány další organizace, které ke své činnosti více než použité oblečení využijí finanční prostředky. Patří mezi ně například:

  • Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
  • Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené
  • Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života
  • Kapka Naděje aj.

Celkově společnost Potex přispěla nadacím partnerských organizací dary v hodnotě 1 400 000,- Kč.