Pečujete o osobu nebo sami trpíte duševním onemocněním? Organizace A DOMA z. s. realizuje zdarma projekt na podporu lidem s s duševním onemocněním starším 18 let, a jejich rodinám, které žijí na území hl. m. Prahy. V rámci projektu jsou osoby s duševním onemocněním vedeni k samostatnosti a lepšímu zapojení do každodenního života.

Zaměřuje se také na komplexní podporu prostřednictvím neurostimulačních cvičení, individuální a skupinové psychoterapie a metodu biofeedbacku. V rámci podpory může osoba s duševním onemocněním využít i odborníky multidisciplinárního týmu (rodinný průvodce, konzultant pro odlehčení péče, psychoterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, fyzioterapeut, trenér paměti, mediátor, právník a další).

Rodině rovněž organizace zajišťuje podporu psychoterapeuta a odborníků multidisciplinárního týmu, kteří pečujícím poskytují konzultace ohledně řešení různých situací. Další možností podpory jsou minikurzy na témata, jež rodiny samy označí za potřebné řešit.

Veškeré aktivity jsou v rámci projektu Rodina jako základ péče poskytovány zcela zdarma. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V případě zájmu volejte na tel.: 725 319 208 nebo pište na email: rodinazakladpece@a-doma.cz

Leták ke stažení