archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha je motivovat vlastníky bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

 

Zahájení příjmu žádostí: 5. září 2022 v 9.00

Ukončení příjmu žádostí: 30. září 2023 v 23.59

Komu je program určen? Na co lze dotaci získat? Co obnáší podání žádosti? Dočtete se na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

 

Na koho se obrátit? Konzultace probíhají telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutné domluvit předem.

Jiří Doubrava
jiri.doubrava@praha.eu
236 00 4314

Bc. Pavel Lášek
pavel.lasek@praha.eu
236 00 4206