Městská část vyhlašuje Soutěž na prodej nepojízdného automobilu Škoda Superb 2.0 TSI Ambition AP, a to za nejvyšší nabídnutou cenu. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2011 a sloužilo k reprezentativním účelům ÚMČ Praha 7. V roce 2020 se projevila závada na motoru a jeho výměna je pro účely úřadu nerentabilní (odhad výměny je 200 000 – 250 000 Kč), případně je vůz vhodný na náhradní díly. Zájemci mohou podat závaznou přihlášku do soutěže na předepsaném formuláři včetně povinných příloh. Minimální výše kupní ceny činí 10 400 Kč vč. DPH, což je odhadní cena autorizovaného servisu. Příjem nabídek končí dne 3. 5. 2021 v 9:00 hodin. 

Zájemcům se doporučuje osobní prohlídka automobilu, který je zaparkovaný ve vnitrobloku sídla MČ Praha 7 na adrese U Průhonu 38, Praha 7. Termín prohlídky je možno domluvit s paní Opluštilovou, telefonicky na tel. č.: +420 732 788 764 nebo emailem: oplustilovam@praha7.cz

Závazná přihláška se podává v listinné podobě či formou datové zprávy (ID datové schránky: r44b2x7), kompletně a řádně vyplněná. Listinná přihláška včetně povinných příloh se podává v zalepené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT, SOUTĚŽ KST PO“, na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, přízemí, U Průhonu 38/1338, 170 00 Praha 7. V případě datové zprávy je bezpodmínečně nutné uvést uvedené označení v předmětu zprávy, jinak dojde k jejímu otevření pracovníky podatelny a tím se stává neplatnou.

Kompletní informace jsou uvedeny v příloze „Záměr soutěže na prodej automobilu Škoda Superb“.


Přílohy:

Záměr soutěže na prodej automobilu Škoda Superb

Závazná přihláška do soutěže

Kupní smlouva

Ocenění ojetého vozidla