archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část vyhlašuje Soutěž na prodej Elektroskútrů EVT 4000e, a to za nejvyšší nabídnutou cenu. Uvedené stroje byly pořízeny v roce 2008 a sloužily pro potřeby Městské policie Praha 7. Dle odborného zhodnocení bude nutná repase baterií. Minimální výše kupní ceny za kus činí 5 000 Kč vč. DPH, což je cena stanovená dle znaleckého posudku. Příjem nabídek končí dne 20. září 2021 v 9:00 hodin. 

(foto ilustrační)

Zájemcům se doporučuje osobní prohlídka elektroskútrů, které jsou nyní zaparkovány na adrese Veverkova 10, Praha 7. Termín prohlídky je možné domluvit s paní Opluštilovou, telefonicky na tel. č.: +420 732 788 764 nebo emailem: oplustilovam@praha7.cz.

Závazná přihláška se podává v listinné podobě či formou datové zprávy (ID datové schránky: r44b2x7), kompletně a řádně vyplněná. Listinná přihláška včetně povinných příloh se podává v zalepené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT, SOUTĚŽ KST PO“, na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, přízemí, U Průhonu 38/1338, 170 00 Praha 7. V případě datové zprávy je bezpodmínečně nutné uvést uvedené označení v předmětu zprávy, jinak dojde k jejímu otevření pracovníky podatelny a tím se stává neplatnou.

Kompletní informace jsou uvedeny v příloze „Záměr soutěže – Prodej Elektroskútrů“.


Přílohy: