archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 vyhlašuje Soutěže na prodej dvou trezorů (Trezor č. 1 nábytkový trezor – vyroben německou firmou R.P.A., výrobní číslo 50718; Trezor č. 2 trezor Heindl – vyroben německou firmou dr. Heindl Tresore Nürnberg). Oba trezory byly užívány v prostorech ÚMČ Praha 7 na adrese nábř. Kpt. Jaroše 1000. Po přestěhování do nové budovy již nejsou využity. Zájemci mohou podat závaznou přihlášku do soutěže na předepsaném formuláři včetně povinných příloh. Minimální výše kupní ceny činí u trezoru č. 1 částku 5 500 Kč vč. DPH a u trezoru č. 2 částku 30 000 Kč vč. DPH. Příjem nabídek končí 21. 12. 2021 v 9:00 hodin.

Zájemcům je nabídnuta osobní prohlídka. Trezory jsou uskladněny na adrese Veverkova 10, Praha 7. Termín prohlídky je možno domluvit s paní Opluštilovou, telefonicky na tel. č.: +420 732 788 764, nebo emailem: oplustilovam@praha7.cz

Trezor č. 1 nábytkový trezor – jedná se o kovový policový sejf, který má vnější rozměry: šířka 88 cm, hloubka 58 cm, výška 180 cm, hmotnost 580 kg, rok výroby 1935. Barva je tmavě zelená. Je osazen klasickým mechanickým trezorovým zámkem. Trezor je vyroben německou firmou R.P.A, výrobní číslo je 50718.

Trezor č. 2 trezor Heindl – jedná se o kovový trezor světlé barvy, který má vnější rozměry: šířka 86 cm, hloubka 92 cm, výška 81 cm, hmotnost 410 kg, rok výroby 1996. Způsob zamykání je na trezorový klíč a na elektronický kód. Byl vyroben německou firmou dr. Heindl Tresore Nürnberg. Trezor splňuje ochranu proti vloupání třídou 1 VdS dle EN 1143- 1. Protipožární ochranu splňuje na 120 min dle S 120 DIS. Je vhodný pro elektromagnetické nosiče a další datová média. Je odolný i proti zmagnetování a případné korozní účinky vody při hašení.

Závazná přihláška se podává v listinné podobě či formou datové zprávy (ID datové schránky: r44b2x7), kompletně a řádně vyplněná. Listinná přihláška včetně povinných příloh se podává v zalepené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT, SOUTĚŽ KST PO“, na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, přízemí, U Průhonu 38/1338, 170 00 Praha 7. V případě datové zprávy je bezpodmínečně nutné uvést uvedené označení v předmětu zprávy, jinak dojde k jejímu otevření pracovníky podatelny a tím se stává neplatnou.


Přílohy:

Záměr soutěže prodej dvou trezorů

Závazná přihláška do soutěže

Kupní smlouva

Posudek o ceně