Zástupci radnice se ve čtvrtek 12. září odpoledne sešli na Letenském zámečku s poskytovateli přímé péče v sociálních službách. Radní, v čele se starostou Prahy 7 Janem Čižinským, pozvali organizace, které se starají o potřebné, aby jim poděkovali za jejich každodenní náročnou práci a dali jim příležitost posílit vzájemné vazby, vyměnit si zkušenosti a v neformálním prostředí probrat možnosti spolupráce a vzájemné podpory.

Setkání se za MČ Praha 7 zúčastnili starosta Jan Čižinský, radní pro sociální a zdravotní oblast Jakob Hurrle, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Marcela Janečková či zástupci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Velké poděkování patří všem organizacím, které nejen v Praze 7 pomáhají těm, kteří se bez cizí pomoci neobejdou:

ACORUS, z. ú.,

Armáda spásy v ČR z. s. – Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše a Centrum sociálních služeb Lidická,

Asociace občanských poraden z. .s,

Centrum ALMA, z. ú.,

Cesta domů, z. ú.,

Český červený kříž, oblastní spolek,

Člověk v tísni o. p. s.,

DOMUS VITAE, z. ú. – Domeček,

Elpida, o. p. s. – Přístav 7,

Farní charita Holešovice,

Fokus Praha, z. ú.,

GALIUM – domácí péče s. r. o.,

Locika, z. ú.,

Otevřené srdce o. p. s.,

Pečovatelské centrum Praha 7,

Poradna VIGVAM, z. ú.,

SANANIM, z. ú.,

YMCA Praha – nízkoprahová sekce,

Život 90 z. s.