archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na Úřadě MČ Praha 7 proběhla v pátek 14. 6. 2019 předběžná tržní konzultace k připravované zakázce na vývoj, provoz a implementaci nového softwarového nástroje v sociálních a zdravotních službách. Předběžné tržní konzultace byla přístupná pro všechny zájemce, zejména zástupce IT firem.

Sedmá městská část připravuje veřejnou zakázku na vývoj, provoz a implementaci softwarového nástroje pro podporu koordinace sociálních a zdravotně-sociálních služeb v Praze 7 (tzv. case management). Systém bude integrovat data o klientech a umožní koordinátorovi péče (např. sociální pracovník) vést případ, vyhledat a koordinovat zapojené služby či pracovníky různých odborů úřadu a sdílet relevantní informace mezi nimi v bezpečném prostředí.

Na předběžné tržní konzultaci byl představen záměr projektu včetně potřeb a cílů zadavatele, a předpokládané parametry veřejné zakázky.

Níže uvedené prezentace jsou věnované projektovému záměru z hlediska veřejné zakázky a obsahu projektového záměru z hlediska case managementu v sociálních a zdravotních službách a preferovaných funkcionalit připravované platformy. Praxi sociální práce přibližuje dokument scénáře užití, který v rámci tří příkladů poskytuje netechnický popis konceptu řešení pro case management.

Tento inovativní projekt je spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy v součinnosti s Operátorem ICT a Úřadem MČ Praha 7.

 

Prezentace – Předběžná tržní konzultace zadávací řízení

Prezentace – Předběžná tržní konzultace case management

Scénáře užití

Popis platformy pro case management