Dne 31. května 2024 proběhl cykloden na dopravním hřišti Na Špejcharu. Účelem akce bylo dotazníkové šetření věnované budoucí úpravě, doplnění vybavení a také propagování tohoto dopravního hřiště. Dopoledne bylo určeno školním třídám, odpoledne veřejnosti.

Cyklodnu  se účastnily především tři třídy ze základních škol z Prahy 7 a Prahy 6, ale i další rodiny s dětmi. Přišlo na 80 lidí s koly, koloběžkami a bruslemi, ale i bez dopravních prostředků. Akci organizovala MČ Praha 7, účastnil se jí radní pro oblast životního prostředí a péče o veřejný prostor Jiří Knitl z Prahy 7 a místostarostka pro oblast školství a investice ve školství Mariana Čapková a také vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor a vedoucí oddělení péče o veřejný prostor, oba z MČ Praha 6. Na akci se podíleli také preventisté Policie ČR, kteří dohlíželi na správné dodržování pravidel silničního provozu a odpovídali na dotazy týkající se bezpečnosti, ale i ohrožených skupin obyvatel. Děti měly za úkol se pořádně na hřišti zorientovat a 20 minut se v prostoru pohybovat, přičemž musely především dodržovat všechny předpisy silničního provozu a pohybu na vozovce, ale také si všímat toho, kde se nacházejí. Zábavným úkolem bylo počítání značek a sloupků na dopravním hřišti, což správně určil pouze jeden žák.

Na konci u stánku Krajského ředitelství policie ČR si mohli odnést upomínkové předměty, například komiks nebo svítilnu na kolo či reflexní pásky od oddělení Ministerstva dopravy ČR, BESIP.

Nakonec proběhlo to nejdůležitější – vyplnění dotazníku sloužícího k získání názorů na cestu na hřiště, dobu návštěvy, to, co je k výuce dopravní výchovy potřebné, které dopravní prostředky a další vybavení na volnočasové aktivity či mobiliář by zde neměl chybět. Dotazník byl také zveřejněn na webových stránkách. Výsledky dotazníkového průzkumu budou součástí zadání na úpravu a doplnění stávajícího dopravního hřiště. Děkujeme všem za účast a vaše názory a věříme, že v budoucnu zde bude nejen lepší povrch, ale také lepší zázemí, půjčovna vybavení a další mobiliář.