archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pátek 26. března odstartuje provoz oblíbeného přívozu HolKa, který spojuje vltavské břehy v místě budované Štvanické lávky. Holešovicko-karlínský přívoz P7 ve své poslední sezóně již nebude obsluhovat ostrov Štvanice, jelikož východní cíp ostrova slouží jako zázemí staveniště. Štvanická lávka po svém dokončení přívoz plně nahradí. Více o přívozech PID zde.

Levobřežní přístaviště Pražská tržnice se nachází u pobřežní cesty pod Bubenským nábřežím, tramvajová zastávka Pražská tržnice je vzdálena pouhých 160 metrů.

Přístaviště Ostrov Štvanice je z důvodu staveniště Štvanické lávky zrušeno.

Pravobřežní přístaviště Rohanský ostrov je umístěno pod schodištěm říční navigace, které se nachází v přímé linii prodloužení Thámovy ulice. Nedaleko vede cyklotrasa A2 (na západ do centra města / na východ směr Libeň) a pobřežní partie nedaleko oživuje osvěžovna „Přístav 18600“. Stanice metra Křižíkova i stejnojmenná zastávka tramvaje je vzdálena 400 metrů.

Sezónní provoz přívozu P7: od 26. 3. do 30. 10. 2022