archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sociální nadační fond hl. m. Prahy vyplácí jednorázový příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 Kč. Cílem tohoto příspěvku je umožnit pražským domácnostem nejvíce ohroženým energetickou chudobou překlenout současnou nepříznivou situaci. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. října 2023.

Pro koho je příspěvek určený?


O příspěvek na úsporu energií mohou žádat tyto cílové skupiny:

  • domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 tisíc Kč
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4 800 Kč (medián v roce 2022 na území Prahy)

Žádost se podává online prostřednictvím formuláře zde

Pokud spadáte do více skupin, podáte jen jednu žádost a můžete si vybrat, jaký dokument přiložíte. Pokud máte nízký starobní důchod, žijete sami, ale nemáte z různých důvodů nárok na vdovský/vdovecký důchod, můžete žádat o příspěvek také, a to na základě příspěvku na bydlení do 4 800 Kč. Pokud ještě příspěvek na bydlení přidělený nemáte, můžete se připravit tím, že o něj požádáte.

Veškeré informace najdete zde.

Potřebujete poradit?

Pokud budete mít dotaz týkající se příspěvku na úsporu energií nebo budete potřebovat pomoc s podáním žádosti, můžete se obrátit:

  • kdykoli na e-mail prispevek.na.energie@praha.eu nebo
  • na telefonní číslo 603 382 335 v tyto dny a časy: pondělí a středa 9.00–11.00, čtvrtek 14.00–16.00