archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Podpora kroužků pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 7, Základní uměleckou školou Šimáčkova nebo základními a mateřskými školami je primárně řešena prostřednictvím programu hl. m. Prahy „Balíček okamžité pomoci pro Pražany“. Ohledně pomoci s financováním těchto kroužků se obracejte přímo na jejich organizátory.

Informace a pravidla najdete zde: DDM Praha 7, ZUŠ Šimáčkova

 

Sedmá městská část zároveň pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě.

Na úhradu volnočasových aktivit městská část přispívá:

·         u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč

·         u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

 

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost se podává prostřednictvím níže uvedeného elektronického on-line formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře dostane žadatel vyplněnou žádost ve formátu PDF zpět na e-mail uvedený v žádosti. Po podepsání je třeba hotovou žádost doručit osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7 či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

 

Potvrzená žádost musí být na úřad doručena nejpozději do 28. února 2023 (v případě elektronického podání do 23.59 hodin dne 28. 2. 2023).

 

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech. Prosíme o jejich prostudování, oproti minulému pololetí došlo k několika změnám. Tou hlavní změnou je, že příspěvek se nově vyplácí pouze na účet poskytovatele kroužku. Tato změna by měla proces zkrátit a zjednodušit, nově není třeba žádost potvrzovat organizátorem kroužku, pouze uvést jeho číslo účtu.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Podrobnosti můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Kornélie Peterkové, tel.: 608 703 876, e-mail: krouzky@praha7.cz