archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Přívoz P7, přezdívaný HolKa, který téměř osm let přepravoval pasažéry mezi holešovickým a karlínským břehem, nahradila elegantní lávka z bílého betonu. Čistý a jednoduchý tvar dvacátého pražského mostu přes Vltavu esteticky doplňuje podsvícené bronzové zábradlí, symbolické zvířecí prvky a tematická socha ženy s názvem Řeka. Propojení Holešovic a Karlína má usnadnit přepravu především pěším a cyklistům a zároveň snáze zpřístupňuje ostrov Štvanice. Jedinečná stavba s nezvyklým zakřivením se tak zapsala do dějin rozvoje Prahy 7.

V pátek 28. července byla slavnostně otevřena nová lávka spojující Karlín a Holešovice, která zahájila další kapitolu jejich vzájemného propojení, a překonávání bariér mezi těmito dvěma pražskými čtvrtěmi dostalo novou dimenzi. S náklady přesahujícími 350 milionů korun byla vytvořena výjimečná 300 metrů dlouhá konstrukce, která obyvatelům a návštěvníkům Prahy 7 a Prahy 8 umožňuje nejen snazší, pohodlnější a bezpečnější přesun po městě, ale nabízí i krásný výhled na panorama Prahy. Urychlení běžné přepravy obyvatel by mělo rovněž přispět ke konceptu tzv. města krátkých vzdáleností.

„Štvanická lávka se v plánech objevuje více než 120 let. Aby se opravdu stala skutečností, postupovali jsme popořadě. Nejprve jsme ve vypůjčené pramici ve volební kampani v roce 2014 vyzkoušeli převoz lidí mezi Holešovickou tržnicí a Štvanicí. Po vyhraných volbách jsme začali pracovat na zajištění přívozu, který Praha 7 financovala napůl s magistrátem. Tehdy byla Praha 8 totiž ještě k přívozu skeptická a finančně se jeho provozu neúčastnila. Přívoz se rychle stal druhým nejvytíženějším v Praze a potvrdil všem, že Štvanickou lávku je důležité postavit,“ uvedl starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

Pevná a elegantní
Nově postavená lávka je vyrobena z unikátního ultravysokohodnotného betonu – speciálního kompozitního materiálu, který má výborné mechanické vlastnosti, je trvanlivý, mrazuvzdorný, má dobrou pevnost v tahu i tlaku. Disponuje rovněž kvalitním povrchem, do něhož nezateče voda a na první pohled připomíná bílý mramor. Zajímavostí je také zdvihací systém na holešovické straně, který má lávku ochránit při povodních. Lávka má primárně sloužit chodcům a cyklistům, je však navržena tak, aby umožnila i nouzový průjezd rychlé záchranné služby.

„Naším cílem bylo, aby lávka působila jako přirozená křivka, která se vine prostorem. Zároveň jsme nechtěli, aby šla příliš do výšky. Navrhnout tuto stavbu bylo náročné konstrukčně i staticky, kvůli plynulosti provozu jsme však nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, pouze rampu,“ shoduje se kolektiv autorů nové lávky. Propojení obou čtvrtí bylo dlouho očekávané, podpoří rozvoj a integraci obou lokalit.

Symbol jednoty
Důležitým faktorem je kromě propojení Karlína a Holešovic také zpřístupnění ostrova Štvanice, který by měl v rámci dlouhodobé vize do budoucna sloužit jako „upravená zelená rekreační zóna, kam mohou Pražané přijít trávit volný čas, sportovat nebo za kulturou. Jednotlivé změny máme naplánované na etapy a s možnými variacemi dle dohody s místními aktéry,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Po ukončení režimu předčasného užívání a kolaudaci za lávku přebírá zodpovědnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Před kolaudací ještě pokračovaly nezbytné dílčí práce, například dokončování terénních úprav nebo dynamické zatěžkávací zkoušky, pomyslně první zkouškou však lávka prošla již v den svého slavnostního otevření. Tato křivka vinoucí se prostorem jistě aspiruje na to stát se třeba i novým symbolem jednoty a spolupráce mezi Sedmičkou a Osmičkou.

Podrobněji se Štvanické lávce budeme věnovat v dalším čísle Hobuletu.


V úterý 5. 9. od 17 hodin proběhne komentovaná procházka veřejné plastiky kolem a na ostrově Štvanice s Marií Foltýnovou, Janem Hendrychem a Petrem Tejem. Vstup volný. Sraz z vstupu do Holešovické tržnice. www.umenipromesto.cz

Konstrukce lávky je dlouhá 300 metrů.

Výstavba stála přibližně 352 milionů Kč a začala v lednu 2022.

Přívoz P7 (HolKa) fungoval od 7. srpna 2015, přepravil téměř 690 000 osob, tedy průměrně 377 osob za den.

Autory podoby lávky jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek.

Realizaci výstavby provedla společnost Skanska, a. s.

Součástí lávky jsou na holešovické straně prototypy nových prvků pěší navigace po Praze – obelisk neboli navigační pylon a směrovka.

Bílý beton lávky je opatřený antigraffiti nátěrem.

Štvanická lávka je dvacátým pražským přemostěním Vltavy v celé její šíři.

Celý most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, aby ve večerních a nočních hodinách nevznikal zbytečný světelný smog. Zakončení madla na karlínské straně má podobu koní, na holešovické býků a Štvanici zdobí zajíci. Autorem osvětlení a ornamentů je Aleš Hvízdal. Lávka je pak na štvanickém úpatí osazena sochou Řeka od Jana Hendrycha. Toto vyobrazení ženské postavy má být zosobněním ostrova a má symbolizovat duši nového mostu.