MČ Praha 7 vás srdečně zve na participativní setkání v nově vznikajícím parku na severním nábřeží Vltavy. Přijďte s námi naplánovat budoucí podobu jedinečného místa na Sedmičce s rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb kolem vody. Sejdeme se ve středu 11. 8. 2021, od 17 do 19 hod. V parku U Vody, podél ulice Varhulíkové (u vstupu z ul. U Vody, pod železničním mostem). Připomínky a podněty je možné zasílat také na adresu parkuvody@praha7.cz.

Návrh nového parku vyšel z urbanisticko-krajinářské soutěže, kterou Praha 7 zrealizovala na přelomu loňského a letošního roku. Autorem vítězného návrhu je ateliér YYYY.

Na začátku srpna budou přímo v parku vystaveny panely s vizuály a představením projektu, se kterými se můžete blíže seznámit ještě před participativním setkáním.

Těšíme se na vás!

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.