Upozorňujeme, že v pondělí 25. března 2024 budou v křižovatce ulic Strojnická a Schnirchova zahájeny práce na přeložkách kabelů PRE, které budou probíhat do 14. dubna 2024.

V ulici Strojnická dojde k záboru vozovky v celé šíři komunikace u křižovatky s ulicí Schnirchova. Objížďka uzavřeného úseku povede ulicemi Schnirchova a Šimáčkova. V dotčené lokalitě je třeba počítat také se zábory chodníků a částečným omezením parkování. Přeložky kabelů budou zároveň realizovány v křižovatce ulic Bubenská a Železničářů. Zde bude překopání vozovky prováděno po polovinách pro zachování průjezdu. Akci zajišťuje Správa železnic v rámci projektu modernizace trati.

Děkujeme za trpělivost během realizace prací.