Městská část Praha 7 pro seniory ze Sedmičky připravuje nový cyklus pravidelných tematických přednášek. Přijďte se seznámit s osudy kulturních osobností, architekturou nebo pražskými zahradami. Přednášky se uskuteční na radnici MČ Praha 7 v zastupitelském sále, vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14.30 hodin. Přednášky jsou zdarma, registrujte se prosím přes online formulář na všechny nebo na vybrané přednášky dle svého výběru. Počet míst je omezen. 

Jarní cyklus přednášek

BŘEZEN se známými osobnostmi
Během našeho přednáškového cyklu si budeme vyprávět o známých a slavných osobnostech, které v Praze žily nebo Prahu jen navštěvovaly. Povíme si o životech umělců a vědců, jejichž příběhy se zapsaly do dějin a z nichž můžeme čerpat odhodlání a touhu tvořit i v dnešní době. Cyklus je rozdělen do tří částí: hudební osobnosti, významné vědecké osobnosti a osobnosti výtvarného umění a literatury.

7. března 2024
Hudební osobnosti
Slavné a velké osobnosti ze stránek učebnic a školních čítanek se nám zjevují jako obyčejní lidé se svými každodenními starostmi a slastmi, problémy i radostmi, láskami a zklamáními, stejně jako se životními úspěchy i osudovými prohrami. Na této přednášce dostanou prostor přední klasikové české i evropské hudební kultury, kteří v Praze žili a tvořili.

21. března 2024
Významné vědecké osobnosti
Na vzniku moderní české vědy, symbolicky spjaté s institucemi Královské společnosti nauk a Vlasteneckého muzea, se podílely největší české vědecké osobnosti té doby. Povíme si o osobnostech z oblasti humanitních, přírodních i technických věd a také o celosvětově uznávaných vědcích doby nedávné.

28. března 2024
Osobnosti výtvarného umění a literatury
Nebývalé hospodářské, politické a kulturní změny, kterými prošla v 19. století evropská civilizace, ovlivnily zásadním způsobem také uměleckou tvorbu. V této přednášce se pokusíme obsáhnout alespoň ty nejvýznamnější umělce a spisovatele, kteří nás obohatili svými počiny v průběhu 19. a 20. století.


DUBEN s uměním od gotiky po současnost
Tyto přednášky nás zavedou do tvůrčího světa různých oblastí: architektury, malířství, hudby i užitého umění. Během cyklu se zaměříme na gotiku a renesanci, dále baroko a rokoko a na etapu od historismu přes secesi až po umění 20. století. Poznáme, že každá doba přinášela opravdu originální a neopakovatelná díla.

11. dubna 2024
Gotika a renesance
Na úvodní přednášce cyklu se seznámíme s nástupem gotiky, jednotlivými znaky v architektuře i výtvarném umění a zaměříme se na rozdíly, kterými se odlišovala od nastupující renesance.

18. dubna 2024
Baroko a rokoko
Baroko je umělecký směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Rokoko představuje další vývoj barokního slohu a rozevláté barokní křivky nahrazuje elegantními ornamenty. Ukážeme si různé pojetí stylu u nás a v západní Evropě.

25. dubna 2024
Od historismu přes secesi až po umění 20. století
Historismus je uměleckým směrem 19. století, který odkazuje na styly minulé. Naproti tomu umění 20. století se vyznačuje širokou pestrostí stylů a proudů a nastává opětovný rozvoj uměleckých řemesel. Uvidíme, jak se secese odkláněla od minulosti novou dekorativností a jak se moderna zcela postavila na nové základy.


KVĚTEN v nejkrásnějších zahradách a parcích
Britský server ABC Flora ocenil pražské parky a udělil jim titul Nejlepší parky na světě. I my objevíme jejich kouzlo a vydáme se na pomyslnou procházku do nejkrásnějších pražských parků a zahrad. Povíme si o jejich zakladatelích a proměnách v průběhu času. Zaměříme se na nejznámější z nich: zahrady Pražského hradu, palácové zahrady pod Pražským hradem a zahrady Malé Strany.

16. května 2024
Zahrady Pražského hradu
Do komplexu zahrad Pražského hradu patří Rajská zahrada spolu se zahradou Na Valech a Hartigovskou zahradou. Kromě těchto tří jižních zahrad si představíme také Královskou zahradu a její stavby. A nezapomeneme ani na Jelení příkop, který Královskou zahradu odděluje od Pražského hradu.

23. května
Palácové zahrady pod Pražským hradem
Palácové zahrady pod Pražským hradem leží již na území Malé Strany a vznikly propojením několika historických zahrad. Tvoří je celkem pět zahrad a my si ukážeme jejich originální sochařskou výzdobu, krásné vyhlídkové terasy, schodiště i vodní prvky.

30. května
Zahrady Malé Strany
Nádherná Valdštejnská zahrada vznikla zároveň se stavbou barokního Valdštejnského paláce. Naproti tomu se podíváme do Vojanových sadů, které jsou údajně nejstarší zahradou v Praze a mají charakter anglického parku. V terasovité Vrtbovské zahradě si povíme o dokonalém vyřešení venkovního prostoru.


Potřebujete se na něco zeptat? Napište Kristýně Philippové na e-mail: PhilippovaK@praha7.cz