archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 zve IT firmy na předběžnou tržní konzultaci k připravované zakázce na vývoj, provoz a implementaci nového softwarového nástroje v sociálních a zdravotních službách. Předběžná tržní konzultace se uskuteční v pátek 14. 6. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. na Úřadě MČ Praha 7 (zasedací místnost č. 225, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 2. patro).   

Sedmá městská část připravuje veřejnou zakázku na vývoj, provoz a implementaci softwarového nástroje pro podporu koordinace sociálních a zdravotně-sociálních služeb v Praze 7 (tzv. case management). Systém bude integrovat data o klientech a umožní koordinátorovi péče (např. sociální pracovník) vést případ, vyhledat a koordinovat zapojené služby či pracovníky různých odborů úřadu a sdílet relevantní informace mezi nimi v bezpečném prostředí.

Tento systém/aplikace současně umožní terénním pracovníkům mít k dispozici přehledné informace o úkonech, které je třeba učinit při péči o klienty sociálních služeb, ať již se jedná o seniory či další potřebné občany a tyto úkony efektivně z terénu vykazovat. Systém by měl dále umožňovat účinnější komunikaci mezi zapojenými pracovníky a klientem a také lepší využití dat pro statistické výstupy o zajišťované/poptávané péči.

Tento inovativní projekt je spolufinancována Magistrátem hlavního města Prahy v součinnosti s Operátorem ICT a Úřadem MČ Praha 7.

Městská část proto oslovuje ambiciózní IT společnosti, jejichž předností jsou zkušenosti s evidencí případové práce a nastavováním procesů (v sociální, zdravotní či projektové oblasti), integrací systémových řešení nebo ochranou dat.

Věříme, že Vás možnost spolupráce zaujala, přijďte na předběžnou tržní konzultaci, která proběhne v pátek 14. 6. od 9:00 do 12:00 hod. v zasedací místnosti č. 225 Úřadu městské části Praha 7, na adrese Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7.

Na předběžné tržní konzultaci bude představen záměr projektu včetně potřeb a cílů zadavatele, a předpokládané parametry veřejné zakázky. V rámci následné diskuse uvítáme vaše postřehy, podněty, návrhy úprav. Z akce bude pořizován audio i video záznam, který bude přístupný uchazečům o veřejnou zakázku. Budeme rádi, pokud potvrdíte svou účast do 10. 6. 2019 na e-mail: bartakovap@praha7.cz.

 

Těšíme se na Vás!

 


 Předběžná tržní konzultace je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich varianty a návrhy řešení. V rámci konzultace bývá představen záměr zadavatele, včetně některých navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak mohou k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit. Dochází tak ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu, tak aby mohl zadavatel optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, resp. celkové řešení zadávacího řízení. Možnost účastnit se tohoto jednání je otevřená. Zúčastnit se mohou zejména všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku.