Organizace Pražské matky se po více než třiceti letech své existence rozhodla přejmenovat na Pěšky městem. Hlavním důvodem změny názvu je přání, aby nové jméno promlouvalo o stěžejní činnosti. Poslání organizace se však nemění. I nadále se zaměřuje na zlepšování podmínek chodců (nejen) v Praze, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Vše s ideou, že chůze prospívá zdraví lidí i městům, kam chodci vnášejí život. Více informací zde.