archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Organický odpad, který byl dosud z Pražské tržnice týdně svážen v klasických hnědých popelnicích, bude nyní přímo v areálu přeměněn na hodnotný kompost. Speciální kompostér Rocket pojme stovky litrů organického odpadu týdně ze zeleninového trhu v Hale 22, v budoucnu pak i zbytky jídla a kávy z kaváren a restaurací v areálu, food truckové zóny či jednorázových kulturních akcí, včetně kompostovatelného jednorázového nádobí. 

Unikátní kompostér nazvaný Rocket je jedním ze dvou na území hlavního města Prahy i celé České republiky. Pražská tržnice jej uvádí do provozu ve spolupráci se společensky prospěšným podnikem Kokoza, který v areálu již třetím rokem sídlí.  Obsluhu stroje a odborný dohled zajistí právě Kokoza a její integrační dílna, která zaměstnává osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Kompost bude laboratorně otestován a následně oficiálně registrován jako hnojivo. Využití najde při péči o zeleň v areálu Pražské tržnice či v realizacích pražských komunitních zahrad podporovaných Kokozou. 

„Mezi hlavní pilíře našich úvah o rozvoji Pražské tržnice patří udržitelnost a péče o životní prostředí. Zprovozněním velkoobjemového kompostéru pro zpracování biologického odpadu přímo na místě jeho vzniku se k ekologickým tématům hlásíme. Jsem také rád, že na tomto inovativním projektu spolupracujeme s aktéry, kteří působí přímo v areálu,” říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora, který má rozvoj Pražské tržnice ve své gesci. 

Z pohledu Pražské tržnice má projekt zásadní provozní význam. „Díky této spolupráci se konečně zbavíme palčivého problému, kterým byly nevzhledné popelnice s hnijícím organickým odpadem na parkovišti za Halou 22, ze kterých se především v letních měsících linula v bezprostředním okolí ne zrovna lahodná vůně,” komentuje projekt Michal Tošovský, kurátor rozvoje Pražské tržnice. „Obrovský potenciál a krok kupředu představuje také možnost kompostovat gastronomický odpad, který vzniká na venkovních kulturních a tržních akcích. V kombinaci s výhradním využitím vratných nebo kompostovatelných obalů můžeme díky kompostéru dosáhnout v budoucnu stavu, kdy přímo na místě zpracujeme a zrecyklujeme naprostou většinu odpadu, který obvykle po podobných akcích končí na skládce či ve spalovně,” dodává Tošovský. 

Zpracování odpadu z restaurací a akcí se začne v zařízení testovat po ukončení první fáze provozu, ve které bude nejprve zpracováván čistě rostlinný odpad z Haly 22. V další fázi provozu je v plánu postupně přidat i kávovou sedlinu z kavárenských provozů v areálu.  

Sofistikované kompostovací zařízení Rocket je uzavřená kompostovací technologie, která v nerezové nádobě udržuje potřebnou vlhkost a teplotu. Šroubovice uvnitř zařízení nahrazuje pracné promíchávání a provzdušňování materiálu, což v důsledku zvyšuje rychlost a intenzitu kompostovacího procesu. Kompostér je schopný za rok zpracovat 150 tun bioodpadu, pro Česko ho Kokoza získala z Anglie.

„Po založení Kokozy v roce 2012 jsme se vydali na cestu po Evropě za inspirací. Navštívili jsme i Anglii, kde nás zaujalo řešení kompostování v bytovém domě právě v Rocketu. S nadšením jsme podali výzvu a získali finance z Operačního programu Životní prostředí, abychom toto zařízení mohli přivézt do Čech,” uvádí zakladatelka Kokozy Lucie Matoušková Lankašová. „Hlavní výsadou zařízení Rocket je pak jeho vyšší kapacita, jelikož dokáže pojmout až 215 litrů organického materiálu denně. Za týden může Rocket pojmout přibližně 12 až 15 nádob o objemu 120 litrů,“ uzavírá Matoušková Lankašová.

Jen samotní prodejci v Hale 22 produkují více než 1 440 litrů organického odpadu týdně, což je ekvivalent šesti plných klasických hnědých popelnic. A je to stále jen část organického odpadu, který v areálu vzniká. 

Tento odpad bude nyní shromažďován ve spolupráci s trhovci a interně svážen do kompostéru. V další fázi je v plánu kompostovat též kávové zbytky z kaváren v areálu, tedy například z Jatek 78, Burzy #4, Doubleshot kavárny v prostorách Alza.cz nebo z kavárny Kopeček. V poslední fázi provozu má do procesu přibýt i odpad z restaurací, včetně zbytků jídla živočišného původu, a jednorázové kompostovatelné nádobí. V běžném provozu kompostér Rocket vyprodukuje ze zbytků kompost v pravidelném čtrnáctidenním cyklu. 

Pro zájemce o téma kompostování budou v areálu pořádány exkurze přímo u Rocketu, kde odbornice a odborníci z Kokozy představí stroj i celý proces podrobněji. Exkurze budou vhodné pro laickou i odbornou veřejnost, školy či firmy.