archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Podnikatelům, živnostníkům a firmám podnikajícím v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, je zpřístupněna nová podnikatelská poradna. Na elektronické platformě, jejímž cílem je shromažďovat podněty podnikatelů a poskytovat jim kvalifikované rady, spolupracují hlavní město Praha a Hospodářská komora České republiky.

„Podnikatelská poradna je jedním z řady opatření pro živnostníky a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy. Věřím, že tento hmatatelný krok je další pomocí místnímu ekonomickému sektoru postiženému dopady COVID-19,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Pražský magistrát v pomoci podnikatelům využije zkušenosti i know-how Hospodářské komory. Ta bude dotazy a podněty pražských podnikatelů koncentrovat na jedno místo a průběžně je vyhodnocovat. Na základě této zpětné vazby bude mapovat jejich aktuální situaci. „Od toho si slibujeme konkrétní doporučení, jakým způsobem a v jakém segmentu pomoci k restartu podnikání v Praze,“ řekl Vyhnánek.

Náměstek primátora Petr Hlubuček dodal: „Velmi oceňuji, že původní myšlenka zřízení informační linky pro podnikatele, kterou jsem inicioval, se ve spolupráci s Hospodářskou komoru rozšířila do komplexní poradenské aktivity pro podnikatele. Řada z podnikatelů a živnostníků se ztrácí v obrovském množství informací a nových opatření kvůli epidemii COVID-19, takže jsem rád, že jim takto můžeme pomoct.“

Podnikatelé poradnu naleznou na adrese pravniporadna.praha.eu

Hospodářská komora elektronickou platformu zajistila technicky a na zodpovídání dotazů pražských podnikatelů vyčlenila své specialisty. Dotazy právního charakteru bude zodpovídat ve spolupráci i s externími právními kancelářemi. Podobná pomoc podnikatelům probíhá ve všech krajích, kde krajské a okresní hospodářské komory ve spolupráci s radnicemi radí místním podnikatelům, jak mají kvůli krizi postupovat.

„Praha je specifická tím, že v ní působí pětina všech podnikatelů v zemi. Soukromý sektor v hlavním městě vloni zaměstnával 585 tisíc zaměstnanců. Problémy podnikatelů v Praze, obzvlášť v oblasti cestovního ruchu, budou mít negativní dopady na výrobu a služby v regionech, trh práce i tuzemské hospodářství. Pražský magistrát ale dopady vládních kroků v prevenci proti koronaviru může zmírnit, bude-li naslouchat potřebám podnikatelům, aby mohli svou živnost znovu nastartovat. Jen samospráva jim může vytvořit pro to vhodné podmínky,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Poradit si od pracovníků speciálně vyškolených na problematiku podnikání v době COVID-19 a po ní, budou moct podnikatelé také osobně. Hospodářská komora pro tento účel po dohodě s hl. m. Prahou vyčlenila čtyři svá kontaktní místa – v pražském Florentinu, ve Vodičkově ulici, na náměstí Franze Kafky a ve Štefánikově ulici. Na poradenství tohoto typu zřídila úřední hodiny. Seznam pracovišť ZDE

Hospodářská komora bude v rámci projektu „Praha a Hospodářská komora, společně na podporu pražského podnikání“ živnostníkům a firmám, kteří o to projeví zájem, zasílat také informační newsletter, v plánu jsou i ankety mezi podnikateli mapující jejich situaci.