Hlavní město ze své iniciativy zahajuje provoz vlastního odběrového místa, ve kterém se budou moci lidé testovat na nákazu novým typem koronaviru. Odběrové místo bude v provozu od pondělí 6. dubna v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích. Fungovat bude každý všední den v režimu drive-thru a obslouží klienty, které k odběru pošle praktický lékař nebo hygienik. Cílem je poskytnout další kapacity pro odběry, navýšit počet testovaných lidí a umožnit odběr vzorků od lidí přímo v jejich osobních vozidlech, a tím snížit jakýkoliv kontakt. Provoz místa zajistí Městská poliklinika Praha.

„Jsem rád, že mohu informovat o novém odběrovém místě, které zřídilo hlavní město Praha ze své iniciativy. Odběrové místo se nachází v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích a bude fungovat od pondělí 6. dubna. Cílem je hlavně snaha poskytnout a navýšit kapacity pro odběry,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Takzvaný drive-thru režim omezuje možnost přenosu nákazy, neboť se odebrání vzorku provádí přímo z osobního vozidla přijíždějícího klienta. Hlavní město prosí všechny o dodržování pravidel. Testování bude umožněno pouze klientům, které určí praktický lékař nebo hygienik, proto se při vjezdu do areálu musí prokázat papírovou nebo elektronickou žádankou či doporučením k odběru. Kromě žádanky, která může být papírová, elektronická i formou sms zprávy, musí být lidé vybaveni také kartičku zdravotní pojišťovny, dokladem totožnosti a propiskou nebo perem. Praha také žádá klienty, aby k vyšetření nevozili děti do deseti let, u kterých je vyšetření z osobního vozidla problematické.

„Ukazuje se, že Praha umí zmobilizovat kapacity a pomoct zlepšit neutěšenou situaci ohledně testování obyvatel. Narážíme však na kapacity na straně státu, který neumí zajistit potřebný počet certifikovaných laboratoří pro vyhodnocování vzorků. Protestovanost obyvatelstva je přitom i podle Světové zdravotnické organizace to zásadní pro podchycení epidemie,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Provoz místa zajišťuje Městská poliklinika Praha spolu s Výstavištěm Praha, Českým červeným křížem, zdravotníky a mediky. Provozní doba je stanovena na všední dny od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 18.00 hodin. Poslední auto bude do areálu vpuštěno tak, aby byl poslední klient obsloužen právě v 18.00 hodin. V areálu není dovoleno vystupovat z auta a je potřeba se řídit pokyny pracovníků Českého červeného kříže a zdravotníků. Příjezd je možný pouze osobním automobilem a místo tak není určeno pro pěší. Klienta může přivézt i řidič, který se testování neúčastní.

„Za Prahu máme teď připravená odběrová místa na Výstavišti a ve Žlutých lázních, v pondělí otevíráme první z nich. V případě Žlutých lázní musíme vyčkat, než Ministerstvo zdravotnictví rozšíří laboratorní kapacity na diagnostiku. Prozatím rozšiřování míst vázne hlavně na tom, že se testy nestíhají vyhodnocovat,“ uvedla radní Milena Johnová.

Hlavní město se vznikem vlastního odběrového místa zabývá již několik týdnů a dlouhodobě má připravený prostor i personál. Zahájení provozu však záviselo zejména na dodání odběrového materiálu od státu a kapacitách laboratoří. Další odběrové místo připravuje Praha ve Žlutých lázních, a to společně s Armádou ČR.

Praha mimo to zajistila čtyři mobilní odběrová místa vozidly zdravotnické záchranné služby a městské policie, které odebírají vzorky přímo v domácnostech.