S ohledem na mimořádnou bezpečnostní situaci hlavní město ve spolupráci s Policií ČR zřídilo dnes, 21. prosince 2023, bezplatnou krizovou linku 974 823 158. Ta bude až do odvolání v provozu nonstop a je určena všem, kteří potřebují základní informace v souvislosti s dnešní mimořádnou situací v centru Prahy.

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda je od počátku situace informován a je ve spojení se zástupci složek IZS včetně policie a Praha všem po celou dobu poskytuje maximální součinnost. Hlavní město také v blízkosti místa události staví stan, který poskytne zázemí pro policisty a jejich výkon.

„Nemám slov. V tuto chvíli cítím jen smutek. Jako pražský primátor ale musím reagovat. A ubezpečit Pražany, že jsou v bezpečí. Byli jsme svědky tragédie nebývalých rozměrů. Je strašné, kolik nevinných životů bylo zmařeno. Vyjadřuji co nejhlubší soustrast všem pozůstalým,“ uvedl k situaci primátor hl m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Tísňové linky dnes čelily velkému náporu volajících, proto hlavní město ve spolupráci s Policií ČR zřídilo bezplatnou krizovou linku 974 823 158, pro kterou zajistilo také část personálu. Pracovníci poskytnou volajícím základní informace a zejména psychosociální pomoc. 

Praha pomáhá i prostřednictvím organizací, se kterými dlouhodobě spolupracuje. „Jsme připraveni na další podporu rodin a blízkých obětí a účastníků tragédie. Naši odborníci z Intervenčního centra – Centra sociálních služeb Praha – a RIAPSu poskytují krizovou intervenci a psychologickou podporu. V tomto centru jsou zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů i zdravotnického personálu. Uvolnili jsme zde i další pobytové kapacity pro krizovou intervenci,“ uvedla náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandra Udženija. Pomoc jim bude v tomto případě poskytnuta na čísle 222 586 768. K dispozici je i Pražská linka důvěry: 222 580 697 včetně online chatu. Každý, kdo potřebuje psychologickou pomoc a podporu může také volat do Intervenčního centra 222 580 697.

„Upřímnou soustrast všem, kteří přišli o někoho blízkého a přeji také brzké uzdravení pro zraněné zotavující se v nemocnici. Děkuji bezpečnostním složkám za jejich práci v tomto nelehkém dni. Zveřejněná linka je určená široké veřejnosti pro jejich informování o dnešní tragické události. Prosíme veřejnost, aby ji preferovala před linkami 112 a 158, které k informování o této tragédii určené nejsou,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Komrsková.

Hlavní město také staví zázemí pro Policisty v místě události a zajistilo zásobování základními potravinami. Praha navíc povolala Český červený kříž, který má na místě své vozidlo a pomáhá se zvládáním situace.

V ulicích metropole se aktuálně pohybuje větší počet policistů i strážníků městské policie a tento zvýšený stav bude platit i minimálně po dobu vánočních svátků.