archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město vypsalo veřejnou zakázku na stavební firmu, která zrekonstruuje a dostaví Průmyslový palác. Památkově chráněná budova v areálu Výstaviště Praha se dočká celkové rekonstrukce pravého křídla a střední haly. Levé křídlo, které před dvanácti lety kompletně zničil požár, bude obnoveno v původní podobě. Jedná se o unikátní projekt rekonstrukce památkově chráněné budovy ve vlastnictví města co do velikosti i náročnosti.  

„Průmyslový palác býval chloubou Prahy, od osudného požáru se však stal její největší ostudou. Vždyť na rekonstrukci paláce čekají Pražané již dlouhých dvanáct let. Slíbili jsme, že to změníme. Získali jsme stavební povolení a nyní, po pečlivé přípravě veškeré dokumentace, začínáme hledat stavební firmu. Náročný proces výběru nejvhodnějšího zhotovitele se budeme snažit ukončit ještě letos. Zabijeme tím dvě mouchy jednou ranou – začneme navracet jedné z nejkrásnějších pražských památek její původní krásu a zároveň podpoříme českou ekonomiku v těchto těžkých dobách velice významnou investiční akcí,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Předpokládaný rozsah zakázky je téměř dvě miliardy korun a stavební práce budou trvat nejméně dva a půl roku. Průmyslový palác je významnou památkou, při výběru zhotovitele bude proto hrát roli nejen nabídnutá cena, ale rovněž kvalita. „Musí jít o firmu, popřípadě konsorcium firem schopné popasovat se s restaurátorsky i technologicky náročnou akcí. Kvalita a zkušenosti jsou pro nás u této zakázky klíčové,“ doplňuje Pavel Vyhnánek. Výběr bude následně trvat v řádu měsíců, jelikož u podobných procesů nelze pevně určit datum ukončení. Pokud nenastanou žádné komplikace, mohlo by město uzavřít smlouvu se stavební firmou ke konci letošního roku.

Levé křídlo Průmyslového paláce shořelo před dvanácti lety a kolem jeho budoucího osudu se vedla řada diskuzí. V úvahu přicházely varianty provizorní stavby, moderní dostavby, nebo historické tvarové repliky. Město se nakonec přiklonilo k té poslední. Interiéry této části budovy budou evokovat původní podobu z roku 1891, pravá část bude repasí stávajících interiérů architekta Pavla Smetany z poloviny minulého století. Celý objekt bude mít multifunkční charakter. Kromě původního využití pro výstavnictví a veletrhy bude palác i nadále sloužit zejména kulturním a společenským akcím. Nově v sobě bude skrývat i řadu moderních technologií, včetně nového technického zázemí umístěného v suterénu pod částí levého křídla. 

„Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla je dalším významným milníkem v novodobé historii Výstaviště Praha. Před měsícem jsme otevřeli pro veřejnost nově zrekonstruovanou dolní část volnočasového areálu, minulý týden jsme se pustili do rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia a teď máme před sebou jednu z největších rekonstrukcí historické památky v majetku města. Postupujeme velmi pečlivě a já pevně věřím, že výsledek bude stát za to,“ uzavírá Pavel Vyhnánek.