archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město schválilo Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu. Grant je vyhlašován jako dvouletý. Začátek přijímání žádostí je 1. 10. 2021, uzávěrka příjmu žádostí je 30. 11. 2021. Realizace projektu a čerpání podpory je možné od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2022 je 2,5 mil. Kč. Více informací zde.