archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada hlavního města dnes stvrdila výběr nejlepší nabídky pro dlouho očekávanou rekonstrukci Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Stavební práce v objemu 2,6 miliardy korun provede konsorcium vedené společností Metrostav.  Práce by měly začít ještě letos a podle předpokladu potrvají do roku 2024.

Práce budou zahrnovat nejen dostavbu levého křídla, které zničil požár v roce 2008, ale také kompletní rekonstrukci středního a pravého křídla. S hodnotou 2,6 miliardy korun jde o jednu z největších investičních akcí hlavního města Prahy za poslední desítky let. Obnovy se tak dočká další architektonicky a historicky nedocenitelná pražská památka.

„Jsem rád, že jsme se v náročných přípravách rekonstrukce Průmyslového paláce dostali do finále. Konečně mu vrátíme jeho původní krásu a slávu, kterou mu dlužíme. Shodou okolností se tak děje u příležitosti 130. výročí od jeho výstavby. Do tří let se opět palác zaplní veletrhy, výstavami a komerčními i společenskými akcemi a opět se stane centrem pražského byznysového i kulturního dění,“ říká k tomu Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro finance a rozpočet, který má areál Výstaviště Praha ve své gesci.

Rekonstrukci Průmyslového paláce si stávající Rada hlavního města určila jako jednu ze svých investičních priorit. Nyní zbývá pouze dvoutýdenní zákonná lhůta pro podání námitek, po které bude následovat podpis smlouvy s konsorciem Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER vedeným společností Metrostav. Jde o zavedené firmy, které mají bohaté zkušenosti ze srovnatelných investičních akcí, například rekonstrukce Národního muzea.

„Stavby Průmyslového paláce a Národního muzea mají mnoho společného – pocházejí ze stejné doby a použily se na nich podobné technologie. Průmyslový palác má také ocelové konstrukce, opět počítáme s pasířskými pracemi, využijeme obdobné postupy při renovaci fasád či restaurování dřevěných prvků a malovaných stropů. Bude to velká výzva, a proto jsem rád, že budeme pracovat s velmi podobným týmem a bohatě využijeme zkušenosti načerpané v Národním muzeu,“ vysvětluje Jan Kučera, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Průmyslový palác byl dokončen v roce 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Původně měl mít podobu klasické stavby z cihel, ale pod vlivem mladých architektů, ovlivněných pařížskou Světovou výstavou a například architekturou Eiffelovy věže, nakonec vznikla v naší zemi do té doby nevídaná kombinace tradiční a železné konstrukce.

Rekonstrukce vrátí Průmyslovému paláci lesk a historickou krásu, ale budova zároveň získá parametry staveb moderní doby s využitím soudobých technologií. Například k vytápění budou využita tepelná čerpadla se 70 hlubinnými vrty s průměrnou hloubkou 140 metrů. Palác bude rovněž vybaven moderní vzduchotechnikou a zastiňovací technologií. Pod levým křídlem zase vznikne nový masivní suterén, do kterého se umístí zázemí pro přípravu expozic.

„Dlouhých deset let od zničujícího požáru představitelé města slibovali rekonstrukci Průmyslového paláce a ‚skutek utek‘. Jsem proto rád, že se nám podařilo sliby proměnit v konkrétní činy. Děje se tak i v jiných oblastech, zmiňme třeba stavbu nových tramvajových tratí nebo výstavbu tolik potřebných mostů přes Vltavu. Tři roky práce nyní začínají nést ovoce a z Prahy zase bude město, kde se dobře žije,“ uzavírá Pavel Vyhnánek.