archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada hl. m. Prahy v pondělí 7. března 2022 jednomyslně odsouhlasila uvolnění 250 milionů korun na humanitární a materiální pomoc Ukrajině a jejím občanům na útěku před ruskou invazí. Prostředky bude postupně uvolňovat vedení města na konkrétní pomoc podle aktuální potřeby.

„Hospodaříme uvážlivě a díky tomu máme připravené zdroje na řešení nenadálých situací. Pomoci Ukrajině rozervané válkou a jejím občanům na útěku částkou 250 milionů korun je to nejmenší, co může hlavní město Praha udělat. V případě potřeby jsme připraveni částku navýšit,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.  

 

Finanční prostředky v objemu čtvrt miliardy korun budou operativně využívány  na pomoc Ukrajině a na náklady vzniklé v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Jedná se například o materiální pomoc, její koordinaci a distribuci, asistenci příchozím včetně provozu asistenčních center, vzdělávání dětí nebo pomoc se zajištěním jejich přechodného ubytování, dopravy či zdravotní péče.  

 

„První den ruské invaze na Ukrajinu Praha darovala skrze Člověka v tísni deset milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině. Nyní je ovšem zřejmé, že rozsah potřebné pomoci obětem ruské agrese bude nutné navýšit. Konkrétní využití peněz bude dle potřeby schvalovat pražská rada,“ dodává primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.  

 

Vedení města již také podniklo řadu dalších kroků na pomoc lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy na Ukrajině. Hlavní město například otevřelo Asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém centru, zřídilo informační stánky na Florenci a Hlavním nádraží, umožnilo ukrajinským občanům přepravu MHD zdarma nebo vyčlenilo bezplatná parkovací místa. Praha také pomáhá příchozím Ukrajincům zajistit ubytování či zdravotní péči. Občané Ukrajiny, kteří se nouzově ubytují v některém z pražských hotelů, rovněž z rozhodnutí města nemusí hradit poplatek z pobytu.