Rada hl. m. Prahy schválila záměr realizace veřejné zakázky „Využití a rozvoj území ostrova Štvanice“. Navazuje tak na dvoukolovou soutěž z roku 2013 s názvem „Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze“, kdy bude nyní formou jednacího řízení bez uveřejnění osloven přímo jeden z oceněných účastníků. Předpokládaná doba realizace zakázky je od roku 2020 do roku 2022 a její odhadovaná hodnota činí 35 milionů korun bez DPH.

Předmětem veřejné zakázky bude jednak zpracování podrobné koncepční studie ostrova včetně formulace vazeb do oblastí v okolí ostrova, a dále zpracování komplexního projektového řešení na první etapu úprav lokality. Tedy především dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), prováděcí dokumentace (DPS) a autorských dozorů požadovaných příslušnými právními předpisy a podle v té době platného územního plánu.

Chceme maximálně využít potenciálu Vltavy a jejích nábřeží a ostrovů. Ostrov již dlouho čeká na svou obnovu. Potenciál ostrova jako rekreačního areálu pro okolní čtvrti vzroste také v souvislosti s realizací lávky mezi Holešovicemi a Karlínem,“ uvedl první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Mezitím jsou, nebo budou, realizovány některé menší záměry. V roce 2018 hlavní město Praha úspěšně ukončilo architektonickou soutěž na lávku mezi Holešovicemi a Karlínem přes Štvanici, jejíž realizace ostrov lépe zpřístupní. Zároveň pokračuje rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Mezi další plánované koordinované akce se Štvanicí patří například oprava Hlávkova mostu, Fuchsovy kavárny nebo obnova zeleně.

Ostrov Štvanice má potenciál stát se významným rekreačním místem v centru města a odlehčit tak přetíženým náplavkám v centru či velkým pražským parkům. Současný zanedbaný stav Štvanice však tomuto potenciálu neodpovídá, a proto to hodláme změnit,“ doplnil náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.