archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město Praha a městské části Praha 1, 7, 10 a 22 se podpisem Memoranda zavázaly, že budou společnými silami řešit bytovou nouzi rodin na svých územích. Rada hlavního města Prahy Memorandum schválila v srpnu, odhlasováno bylo i na radách a zastupitelstvech jednotlivých městských částí.

Cílem Memoranda je zajistit, aby žádné z pražských dětí nežilo na ubytovně, a spolupracovat na vytvoření integrovaného systému pomoci rodinám v bytové nouzi. Podle dat ze Zprávy o vyloučení z bydlení v ČR za rok 2018, kterou zpracovala Platforma pro sociální bydlení ve spolupráci s organizací Lumos, vyrůstá 20 500 dětí v závažné bytové nouzi. Nejvíce jich je na území hlavního města. Konkrétně se jedná o 540 rodin, které žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo v naprosto nevyhovujících bytových podmínkách. „Považuji za morálně neobhajitelné, abychom nechávali pražské děti vyrůstat v absolutně nevyhovujících podmínkách na ubytovnách. Sociální pracovníci městských částí v průběhu léta spočítali, že v pražských ubytovnách žije celkem 111 rodin a v nich 202 dětí,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Praha a městské části začaly v této oblasti podnikat konkrétní kroky. Magistrát vyčlenil desítky bytů, ve kterých v následujících měsících bude ubytovávat rodiny s dětmi, které momentálně žijí na ubytovnách, v plánu je také zřízení Kontaktního místa pro bydlení. „Dáváme tím dětem z ubytoven šanci mít domov, místo, kde se mohou vyspat v čisté posteli, připravovat se v klidu do školy nebo si hrát. Staráme se také o to, aby senioři mohli po odpracovaných letech žít v důstojných podmínkách. Naše rozhodnutí nejen pomáhá lidem v nouzi, ale je i velkou úsporu prostředků Pražanů, které bychom jinak vydali v drahé a neefektivní následné péči,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Praha 10 uspořádá v říjnu registrační týden rodin, Praha 7 se bude věnovat mapování lidí na ulici. V obou městských částech rovněž fungují Kontaktní místa pro bydlení, jejichž prostřednictvím je obyvatelům poskytováno základní poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení. Tato informační centra mimo jiné nabízejí kontakty na právníky, sociální pracovníky a také finanční a dluhové poradenství. „V Praze 7 realizujeme podpůrné kroky již od minulého volebního období. Opravujeme prázdné zchátralé byty, nastavili jsme funkční systém podporovaného bydlení, zavedli jsme Kontaktní místo pro bydlení. Díky tomu již dnes nemáme žádné děti na ubytovnách. Rádi budeme tuto praxi sdílet. Vítáme ochotu hlavního města a dalších pražských radnic řešit tuto problematiku společně. Sníží to zátěž na vstřícné městské části, které často musí čelit náporu žadatelů o bydlení z celé Prahy,“ vysvětluje místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

„Praha 22 již několik let provozuje bytovou, právní a sociální poradnu, nyní by měla být problematika sociálního bydlení řešena jedním koordinátorem v kontaktním centru, poradny by však měly být zachovány pro širokou veřejnost. V brzké době Praha 22 plánuje výstavbu deseti startovacích bytů s podporovaným nájemným po dobu prvních tří let,“ dodává Kateřina Erbsová, radní pro oblast sociální a rodinné politiky Prahy 22.

Hlavní město rovněž podalo žádost o peníze z Operačního programu Zaměstnanost na projekt zavádění integrovaného systému řešení bytové nouze v Praze. Žádost postoupila prvním kolem hodnocení, do konce roku se Praha dozví, zda dotaci získá. Praha též rozšiřuje doplňkovou síť Krajské sítě sociálních služeb, jejímž cílem je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území hlavního města. V rámci sítě bude poskytována podpora v bydlení jak jednotlivcům, tak i rodinám s dětmi přicházejícím z ubytoven a azylových domů a dalším skupinám ohrožených občanů. Koalice tak realizuje další soubor vybraných opatření, který vyplývá z programového prohlášení Rady hl. m. Prahy.

Memorandum je nadále otevřené a mohou se k němu přidat i další městské části, které chtějí řešit bytovou nouzi na svém území ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.