277 kulturních zařízení v Praze 1, 116 ha zeleně v Praze 7, 14 km značených cyklotras v Praze 4. Webová aplikace Katalog městských částí z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) zobrazuje nejrůznější informace o všech 57 městských částech i o Praze jako celku. Databáze obsahuje statistické údaje z nejrůznějších oblastí jako je ekonomika, veřejná vybavenost či životní prostředí. IPR 6 let starou aplikaci nyní kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data.

Katalog městských částí zobrazuje data IPR zpracované pro účely Územně analytických podkladů, která jsou vztažena ke konkrétní městské části. Paleta informací, které katalog nabízí, je opravdu široká – vedle základních informací, jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje databáze i mnohem méně obvyklé informace – například počet nákupních center, počet aktivních společností nebo třeba počet obyvatel na jednoho lékaře. Zjistit se zde dá také to, kolik lidí z městské části denně odjíždí pryč za prací a kolik naopak dojíždí.

„Každé město a primárně Praha je velký komplexní systém. Pokud chceme plánovat zodpovědně a ve všech souvislostech, bez potřebných dat se neobejdeme. Díky tomu pak můžeme lépe určit, ve které městské části chybí škola, kde Pražané nemají v docházkové vzdálenosti park nebo třeba tramvaj, kde je třeba postavit supermarket. Velkou výhodou Katalogu městských částí je i to, že data lze mezi sebou porovnávat,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Aplikace nyní nově umožňuje porovnávání vybraných dat pomocí grafu a také nabízí využití dat jednotlivých metrik pro vlastní analýzu díky nabídce stažení v různých formátech.

„Katalog městských částí slouží nejen samosprávám, komunálním politikům, či těm, kteří se zabývají územním plánováním, ale také široké veřejnosti. Oceňují ho například studenti či novináři, kteří píší o tématech spojených s Prahou, a samozřejmě také obyvatelé, kteří si mohou dohledat zajímavé informace o místě, kde žijí, či si naopak dle preferovaného zázemí vybrat místo, kde by žít chtěli. Nyní jsme tuto široce prospěšnou aplikaci rozšířili o nové funkce a data,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Aplikaci Katalog městských částí najdete zde.