Hlavní město z preventivních důvodů dočasně uzavírá prostor bývalého Stalinova pomníku v oblasti Letenských sadů.  Z důvodu špatného stavu podzemní železobetonové konstrukce bude třeba objekt zevnitř provizorně podepřít. Po nezbytně nutnou dobu během realizace těchto prací nebude okolí metronomu přístupné.

Ve čtvrtek 19. 9. v odpoledních hodinách začalo uzavírání oblasti pomocí zábran a značek se zákazem vstupu. Oblast bude monitorovat městská i státní policie. Dochází také k uzavření kulturního centra Stalin pod metronomem.

Pro Prahu 7 je prioritou maximální bezpečnost návštěvníků Letenských sadů, zároveň bude městská část usilovat o to, aby hlavní město zrealizovalo podepření objektu co nejdříve, aby se Pražanům brzy vrátila oblíbená vyhlídka.

Do konce roku má Praha zpracovat staticky znalecký posudek a budou provedeny zátěžové zkoušky, v návaznosti na to se bude rozhodovat o dalších opatřeních a dlouhodobém zabezpečení objektu.