archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město Praha připravilo projekt modernizace orientačního systému v pražských ulicích a ve veřejné dopravě. Cestující přehledně provede od nástupiště v metru, přes vestibuly až ke stanicím vlaků a zastávek autobusů i tramvají. Nezmění se jen vzhled jednotlivých prvků, ale zejména kvalita a rozsah poskytovaných informací, které lidé dostanou v modernější a srozumitelnější formě. Aktuálně schválená realizační studie podrobně definuje, jak bude nový Jednotný informační systém fungovat. Na konkrétní podobu orientačních prvků bude následně vypsána graficko-designerská soutěž.

Myslíme na komfort cestujících, aby na nových zastávkách snadno a bez potíží našli cíl cesty a všechny potřebné informace. Čím více dopravních možností v MHD nabízíme, tím přehlednější musí být. Základem jsou srozumitelnost, dobrá viditelnost a aktuální informace. Například v momentálně projektovaném moderním dopravním hubu Terminál Smíchov, kde se na jednom místě bude setkávat městská i příměstská železnice, městské i linkové autobusy, metro, tramvaje i P+R parkoviště, bude nutné instalovat propracované orientační prvky, které cestujícím usnadní přestupy mezi všemi těmito druhy dopravy. Stejně tak i nová linka metra D, kde momentálně pracujeme na geologickém průzkumu, způsobí změnu všech dopravních schémat nad dveřmi ve vozech metra a na nástupištích – a to i na již existujících trasách. Praha získá novou linku, nové přestupní uzly, které na těchto ukazatelích nesmí chybět,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Nechceme zbytečně utrácet za okamžitou plošnou výměnu všech cedulí, takže po realizaci pilotních projektů bude docházet k jejich výměně jen postupně v rámci rekonstrukcí plánovaných z jiných důvodů. Potrvá to tedy delší dobu, ale někdy se s tím začít musí, jinak by se jen zhoršoval stávající “nesystém”. Naopak Jednotný informační systém do budoucna přesně určí, co je třeba v ulicích i ve veřejné dopravě změnit a sjednotit, jak má cílový stav vypadat a jak do systému zapojit co nejvíce on-line informací, které dnes máme k dispozici. Pracovní skupina zohlednila návrhy veřejnosti i klasické průzkumy mínění obyvatel i návštěvníků Prahy,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Realizační studie Jednotného informačního systému hlavního města Prahy, kterou 22. 2. 2021 schválili pražští radní, představuje vizi proměny všech důležitých navigačních prvků v Praze. Hlavním cílem je jejich sjednocení, lepší srozumitelnost a maximální využití on-line informací přímo v ulicích města. Na tuto studii nyní naváže graficko-designerská soutěž na moderní a jednotnou podobu všech navigačních a informačních tabulí.

Soutěž vyhlásí organizace ROPID. „Počítáme s tím, že soutěž vypíšeme už na jaře. Bude veřejná, mezinárodní a budeme v ní hledat tým designérů z mnoha oborů, který bude schopen s Prahou dlouhodobě spolupracovat na vytvoření nové podoby celého informačně-navigačního systému,“ upřesňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. Předpokládané náklady na soutěž jsou ve výši maximálně 5,4 milionu Kč.

Praha také v posledních letech výrazně pokročila v poskytování on-line informací, které mohou cestující zatím využít pouze ve svých chytrých telefonech. Současný informační systém na zastávkách, označnících, vlakových nádražích i v dopravních prostředcích kvůli své zastaralosti neumožňuje tyto informace dostat k cestujícím. A právě on-line informace budou v novém systému hrát zásadní roli.

Současná podoba navigačního systému má kořeny v 70. a 80. letech minulého století. Orientační systém po desetiletí nikdo systematicky nerozvíjel a neaplikoval nejnovější poznatky. Praha chystá velké a také krásné veřejné stavby od metra D, přes nové tramvajové tratě až po železnici na letiště. Nedovedu si představit, že by tu byl informační systém minulého století, který by nepracoval s tím, co dnes umí špičkoví designéři a s množstvím on-line informací, které máme k dispozici. To je, jako když byste si dali do nového auta místo satelitní navigace kompas,“ řekl Adam Scheinherr.

Zároveň s přípravou graficko-designérské soutěže se také uskuteční testování nově navrhovaných prvků v rámci pilotních projektů. Vytipováno bylo 5 přestupních uzlů (Florenc, Palmovka, Budějovická, Háje a Nádraží Holešovice), kde se budou zkoušet nové informační a navigační prvky včetně jejich podoby. Cestující zde najdou digitální panely s on-line informacemi o dopravě, nové mapy okolí, komplexní navigaci v rámci přestupního uzlu či směrovky na okolní cíle. Nově označena bude i pěší trasa z Pařížské ulice na Výstaviště v Praze 7 nebo ucelené trasy tramvajových linek do Modřan a Holyně. Teprve na základě vyhodnocení pilotních projektů bude rozhodnuto o realizaci jednotlivých 53 navrhovaných opatření v realizační studii nebo o celkových nákladech, které nový systém vyvolá. 

Projekt Jednotného informačního systému byl zahájen v roce 2017 usnesením bývalé politické reprezentace a následovalo ustanovení Pracovní skupiny. Jejími členy jsou zástupci Institutu plánování a rozvoje, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Technické správy komunikací, společnosti Prague City Tourism a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), kteří se od roku 2017 podíleli na přípravě a výběru dodavatele schválené realizační studie. Zároveň se řada dílčích důležitých prvků už dostala do pilotního provozu:

  • Cestující mají už při vyhledání spojení k dispozici informace o zpoždění spoje v reálném čase a mohou se podívat také na on-line zpoždění všech povrchových spojů Pražské integrované dopravy na speciální mapě https://mapa.pid.cz/
  • V prvních vestibulech metra se testují obrazovky, které cestujícímu ukazují, kolik zbývá času do odjezdu následujících dvou vlakových souprav na nástupišti. Lidé je například najdou ve stanicích Kobylisy, Staroměstská nebo Zličín a v nejbližší době je dopravní podnik nainstaluje na další místa.
  • Na tramvajové zastávce Palackého náměstí se už testuje chytrý zastávkový označník s aktuálními odjezdy tramvají i chytrý přístřešek s aktuálními informacemi o odjezdech tramvají. Jeho design i funkčnost budou právě v návaznosti na nový informační systém dolaďovány.
  • Ve vybraných autobusech se také na LCD obrazovkách testuje zobrazování návazných spojů z následující zastávky, vše samozřejmě on-line.

Velký rozvoj čeká také aplikaci PID Lítačka. Ta je dnes hlavním on-line nástrojem pro cestování veřejnou dopravou v Praze i v regionu. Lidé v ní najdou spojení, získají informace o výlukách nebo si koupí on-line své jízdenky. Do budoucna by měla sloužit jako chytrá navigace včetně přehledné orientace ve složitých přestupních uzlech i jako osobní průvodce na každodenních cestách díky personalizovaným notifikacím o aktuálních změnách nebo mimořádnostech.