archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od pondělí 21. srpna 2023 započne rekonstrukce tramvajových zastávek Čechův most. Technická správa komunikací hl. m. Prahy zde vybuduje bezbariérové přechody pro chodce včetně přisvětlení a upraví světelné signalizační zařízení. Práce zasáhnou do dopravy v místě, a to jak silniční, tak i tramvajové. Veškeré podrobnosti najdete zde

Během čtyř měsíců projdou stavebními úpravami obě tramvajové zastávky Čechův most včetně přilehlých chodníků a komunikace. Po dokončení budou přehlednější a bezpečnější. Současně se upraví tak, aby bylo možné bezbariérově odbavit cestující se sníženou pohyblivostí. Součástí prací je rovněž úprava opěrné zdi na nábřeží Edvarda Beneše tak, aby bylo možné vytvořit zpevněné nástupiště po celé délce tramvajové soupravy. Chybět nebude obnova vodorovného a svislého dopravního značení včetně zřízení nového bezbariérového přechodu pro chodce v místě napojení podjezdové rampy pod Štefánikovým mostem.


Omezení dle jednotlivých etap

0. etapa: 21.–25. 8. 2023

Práce na bourání povrchu z chodníku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem + zábor pro zřízení staveniště pod Čechovým mostem.
Práce bez omezení dopravy.

1a) etapa: 26. 8. – 8. 10. 2023

Tramvajový provoz bez omezení a obě tramvajové zastávky také bez omezení.
Automobilový provoz vyloučen pro oba směry.
Zábor pro výstavby opěrné zdi u zastávky (u Letenských sadů).

1b) etapa: 9.–20. 10. 2023

Jednosměrná výluka tramvají ve směru ke Štefánikovu mostu.
Tramvajový provoz směr do centra (od Štefánikova mostu k Čechovu mostu) bez omezení, stanicování normálně v zastávce.
Ve směru z centra (od Čechova mostu ke Štefánikovu mostu) výluka tramvají v daném úseku.
Automobilová doprava obousměrně vyloučena.
Zábor pro výstavby opěrné zdi u zastávky (u Letenských sadů).
Provizorní stanice tram na Čechově mostě a před křižovatkou.

2. etapa: 21.–29. 10. 2023

Tramvajová doprava obousměrně obnovena.
Stanicování tramvají ve směru do centra (od Štefánikova mostu k Čechovu mostu) bez omezení, stanicování normálně v zastávce.
Zastávka Čechův most směr z centra (u Vltavy) stále vyloučena – dokončovací práce na nástupní ploše zastávky, dláždění, přístřešky, kabeláž, označníky. Provizorní zastávky na Čechově mostě a před křižovatkou stále zůstávají, jen je již umožněno odbočení tramvají přes nábřeží.
Automobilový provoz do centra vyloučen (na celou dobu stavby), provoz z centra jezdí již normálně.
Zábor pro výstavby opěrné zdi u zastávky (u Letenských sadů)

3. etapa: 30. 10. – 3. 12. 2023

Tramvajový provoz obousměrně možný.
Stanicování ve směru do centra (u Letenských sadů) vyloučeno.
Automobilový provoz ve směru do centra stále vyloučen po celou dobu stavby. Ve směru z centra normálně jezdí.


Tramvajové zastávky Čechův most získají podobu pojížděného mysu s výškou nástupní hrany 20 cm. Zastávkový mys ve směru z centra bude pojížděný pouze pro cyklisty, automobilová doprava bude vedena po kolejích.

Součástí stavby je zřízení nového přechodu pro chodce na západní straně nábřeží Edvarda Beneše s přimknutým přejezdem pro cyklisty. Tento přechod a přejezd bude obsahovat nové světelné signalizační zařízení. Dále je součástí stavby obnova přechodu pro chodce u tramvajových zastávek se zřízením přisvětlení a prodloužení opěrné zdi z důvodu prodloužení nástupní hrany zastávky směrem do centra.

V rámci stavby bude také vybudovaný nový přechod pro chodce na předpolí Štefánikova mostu, který bude přisvětlený. Povrch zastávky bude asfaltový, chodníky budou z mozaikové dlažby. Chodník na konzole nábřežní zdi bude asfaltový. Odvodnění zajistí úprava uličních vpustí, které budou rekonstruovány i s některými svými přípojkami v návaznosti na novou polohu obrub.

Dokončení prací a návrat plného silničního provozu včetně obnovení tramvajových linek v obvyklých trasách je naplánované na začátek prosince 2023.

Další podrobnosti k výstavbě najdete zde