MČ Praha 7 vyvinula, otestovala a letos uvedla do provozu unikátní aplikaci. Ta slouží k propojení a koordinaci veřejného, neziskového a státního sektoru při péči o klienty sociálních služeb, umožňuje inovativní sdílení dat a potřeb klientů a zavedení case managementu v sociálně-zdravotní oblasti. S aplikací CaseMan městská část obsadila první místo v soutěži Chytrá města 2023.

„Na radnici Prahy 7 se vždy snažíme pomoci lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích. Často je potřeba zapojení a koordinace několika pracovišť či institucí, které mohou poskytnout konkrétní pomoc. Chyběl zde však nástroj, který by je propojoval, zefektivnil týmovou práci při řešení jednotlivých problémů a významně tak usnadnil život klientům i pracovníkům sociálních služeb,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.  

MČ Praha 7 proto vyvinula vlastní aplikaci CaseMan, která se zaměřuje na zefektivnění práce s klientem napříč systémem sociálních a návazných služeb i neformální péče.

„Aplikace zatím běží v rámci interního rozhraní především pro agendu našeho Kontaktního místa pro bydlení. V první polovině příštího roku plánujeme spustit také externí rozhraní, které umožní občanům nahlížet do své Karty klienta, pracovat s kalendářem, plánovat či rušit naplánovanou péči a pomoc, ukládat a spravovat dokumenty nebo prostřednictvím elektronického formuláře zažádat o změnu údajů,“ řekl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

V rámci projektu vznikl také podrobný Katalog služeb, ve kterém jsou evidovány organizace sociální péče, včetně kontaktů a popisu poskytovaných služeb. Pracovník tak může s ohledem na specifické potřeby klienta plánovat adekvátní pomoc a z tohoto katalogu vybírat odpovídající poskytovatele služeb. Zároveň došlo ke zpracování modelových životních situací, které budou sloužit pro navigaci klienta, usnadní mu orientaci a zobrazí možnosti péče a pomoci včetně organizací, které se danou oblastí zabývají.

S aplikací CaseMan Praha 7 zabodovala v rámci soutěže Chytrá města, kterou každoročně pořádá organizace Smart City Innovations Institut s významnou podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V rámci slavnostního vyhlášení letošních výsledků dne 7. 12. 2023 obsadila MČ Praha 7 první místo v kategorii Projekt pro město do 50 tisíc obyvatel.

„Z ocenění máme velkou radost a stále hledáme možnosti dalšího rozvoje aplikace na základě podnětů vyplývajících z jejího využití v praxi. Chystáme především integraci dalších vnitřních procesů úřadu při práci s klienty a rozšíření o další skupiny uživatelů, jako jsou sociální pedagogové či bytová komise,“ doplnil Jakob Hurrle.

Cenu pro vítězný projekt Chytrá města 2023 si za Prahu 7 převzali (zleva) radní Jakob Hurrle, vedoucí odboru sociálního začleňování Kateřina Laskovská, odborná referentka pro elektronickou aplikaci Petra Oliva Novotná a Radim Lokos ze spol. Meta IT