Sedmé městské části se podařilo získat 120 počítačů a dalšího příslušenství pro děti, kterým doma schází vybavení k online výuce. Stovku počítačů poskytl Dopravní podnik hl. m. Prahy, dvacet Praha 7 obdrží od ÚJV Řež. Další vybavení přichází od soukromých dárců a firem. V Praze 7 je aktuálně nutné pokrýt potřebu zhruba tří set dětí. Zájemci, kteří mají možnost poskytnout počítače a další příslušenství, mohou své nabídky zasílat na: svobodovas@praha7.cz

„Od první vlny pandemie děláme jako zřizovatel maximum pro to, aby se všichni žáci na Sedmičce měli možnost vzdělávat distanční formou. Již na jaře jsme sehnali 60 počítačů a IT vybavení pro ty nejvíce potřebné a školám jsme poskytli finanční prostředky pro nákup další výpočetní techniky. Mezi rodiči, dětmi a pedagogy jsme zrealizovali velký průzkum (na 1500 respondentů), který nám pomohl zjistit rezervy a nedostatky během prvního uzavření škol a na základě kterého jsme následně pomáhali nastavit distanční výuku. V září jsme pak udělali ještě rychlý dotazník mezi rodiči, abychom zjistili kolika dětem bude chybět IT vybavení. Sešly se nám požadavky na zhruba 300 počítačů a přes 100 modemů s připojením. Další žádosti se objevují nyní, když se školy skutečně zavřely,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.  

120 počítačů, které budou příští týden předány potřebným rodinám, se podařilo získat díky spolupráci v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). Tento projekt v Praze 7 sdružuje zástupce radnice, škol, rodičů a dalších aktérů, kteří společně plánují aktivity a činí kroky přispívající ke zvýšení kvality školství a vzdělávání na Sedmičce. O zajištění počítačů se velmi zasadil zastupitel Prahy 7 Jiří Hejnic, který působí jako garant pracovní skupiny MAP pro financování.  

Kromě samotných PC či notebooků Praha 7 pro potřebné rodiny shání také další vybavení, jako jsou kamery, sluchátka, mikrofony či software a s operátorem řeší datová připojení. Kdo má možnost počítače či příslušenství poskytnout a pomoci tak dětem z Prahy 7, může své nabídky zasílat na e-mail: svobodovas@praha7.cz

Minimální konfigurace: operační pamět RAM 2GB | HDD 80 GB | zvukový konektor | 2 USB | monitor | klávesnice | myš

Rodiče, kterým doma výpočetní technika schází a nemají možnost pro své děti potřebné vybavení obstarat, se mohou obrátit na svou školu, kde se tyto potřeby evidují.

„Chtěla bych poděkovat pražskému dopravnímu podniku a ÚJV Řež za poskytnuté počítače. Zvláštní dík pak patří panu zastupiteli Jiřímu Hejnicovi a dalším kolegům a kolegyním z MAPu, kteří tuto pomoc zprostředkovali, i dobrovolníkům, kteří aktuálně ve svém volném čase pomáhají do počítačů nainstalovat software. Velice si ceníme příspěvku od každého dárce a děkujeme všem, kteří v současné době pomáhají,“ řekla Hana Šišková.     

 

Radní Hana Šišková a zastupitel Jiří Hejnic převzali 19. 10. první várku počítačů od společnosti ÚJV Řež.

 

FZŠ Umělecká 19. 10. obdržela prvních 20 počítačů od Dopravního podniku, do kterých přes víkend dobrovolníci instalovali software.

?