Praha 7 od minulého volebního období aktivně řeší domy v podílovém spoluvlastnictví. Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 v pondělí 27. 6. 2022 byl ukončen téměř osm let trvající spor týkající se předposledního z těchto domů. Praha 7 se dohodla se spoluvlastníkem na odkoupení 1/3 domu na adrese Jana Zajíce 19 za cenu stanovenou soudním znalcem a získala tak šest bytů a dva nebytové prostory do výhradního vlastnictví.

Stanovená částka za odkup 1/3 domu činí dle znaleckého posudku 14,2 mil. Kč.

„Jsme rádi, že se nám mimosoudním vypořádáním podařilo ukončit spor, který se táhne od roku 2014. Jedná se již o sedmý podílový dům, jehož vlastnictví jsme od minulého volebního období vypořádali. Zbavujeme tím městskou část vleklých komplikací, které z podílového vlastnictví vyplývají. Domy můžeme adekvátně udržovat včetně realizace větších rekonstrukcí a s byty pracujeme v rámci našeho systému podporovaného bydlení, zatímco spoluvlastníci obvykle trvají pouze na komerčních pronájmech,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.