archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmička scelí Ortenovo náměstí, vzniknout zde bude moci nová škola či školka

Stává se zcela výjimečně, že by pražská městská část dostala příležitost získat do majetku obce část náměstí. Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém jednání v pondělí 4. září 2023 odkup pozemku s budovou na Ortenově náměstí. Městské části se tak podaří scelit vlastnictví všech pozemků v prostoru náměstí do správy obce. Objekt na kupovaném pozemku dříve sloužil předškolnímu vzdělávání a další veřejné vybavenosti. Tuto funkci mu chce Praha 7 opět vrátit.

„Ortenovo náměstí je hlavním veřejným prostranstvím dolních Holešovic. Je tu škola, školka, park, dětské hřiště i sportoviště. V 90. letech však jeden z objektů, kde byla dříve školka, přešel privatizací ze státu do soukromého vlastnictví, využíval se jako kanceláře a k dalším soukromým účelům, krom jiného zde bývala také herna. Nyní se nám naskytla příležitost získat objekt i pozemek do vlastnictví obce, zcelit plochy v prostoru náměstí pod naši správu a obnovit zde veřejnou vybavenost. Jde o druhý nejdůležitější pozemek, o který má Praha 7 zájem. Tím prvním je pozemek pod Billou na Letenském náměstí,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský.

„Pozemek v první polovině minulého století sloužil jako školní hřiště. V 50. letech zde byl v rámci poválečné obnovy postaven objekt takzvané Školičky dle návrhu architekta Lubora Marka. Dodnes se nemovitosti z hlediska územního plánu naštěstí nacházejí v plochách veřejného vybavení. To nám dává možnost tuto poslední část náměstí, která je v soukromých rukou, získat a využít k rozvoji služeb pro naše obyvatele,“ řekl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš, do jehož gesce spadá péče o obecní majetek. A dodává, že o jejím odkupu se přerušovaně vedla jednání od roku 2017 a sám si již několikrát myslel, že se tato akvizice nepodaří.

„Vzhledem k tomu, že musíme držet krok s demografickým vývojem naší městské části a každoročně navyšovat kapacity našich škol a školek, rádi bychom objekt v příštích letech opět využili pro nějaký typ školského zařízení,“ řekla místostarostka Prahy 7 Hana Šišková, která má na starosti školství a vzdělávání.

Projekt takzvaných Školiček se zrodil na základě poválečného dvouletého hospodářského plánu (1947–1948) v pražském Studijním a typizačním ústavu pod vedením architekta Lubora Marka. Zděné dvoutřídky vznikaly v celém tehdejším Československu. Školičky byly koncipovány obvykle jako moduly, někdy také jako zdvojené či dokonce ztrojené solitérní objekty. V Praze 7 se další budovy postavené v rámci tohoto projektu nachází v parku v Tusarově ulici či v ulici Na Výšinách jako přístavba vodárenské věže zrekonstruované v roce 2018. Oběma těmto objektům městská část v posledních letech opět vrátila funkci předškolního vzdělávání.

Kupní cena nemovitostí na Ortenově náměstí činí 64 milionů Kč.   

O pozemek pod obchodem Billa na Letenském náměstí stojí Praha 7 dlouhodobě, zatím se ale nepodařilo odkup vyjednat.