Praha 7 plánuje rozšířit síť zásobovacích míst v ulicích. Cílem těchto rychloobrátkových stání je zajistit možnost krátkodobého parkování jak pro lokální podniky k zásobování, tak pro místní obyvatele, kteří potřebují v blízkosti domu něco vyložit či naložit. Tato místa řeší potřebu nutného zaparkování před domem na krátkou dobu. Aby tuto funkci mohla plnit, nemohou zde být dlouhodobě odstavená vozidla. Proto Praha 7 pilotně zavádí zásobovací místa s parkovacím kotoučem, která umožní rychlou a efektivní kontrolu ze strany policie. První takové místo bylo koncem června stanoveno v ul. Františka Křížka u křižovatky s ul. Milady Horákové. 

Poptávka po rychloobrátkových zásobovacích místech opakovaně zazněla také ze strany občanů v rámci nedávných debat o parkování v Praze 7. Řidiči díky nim získávají možnost 24 hodin denně na 15 minut zastavit v blízkosti svého domu, vyložit či naložit, co potřebují, a pak s autem odjet třeba do garáže či na jakékoli místo, kde zaparkují. Zásobovací místa v tomto režimu pomáhají zajistit důležitou dopravní obsluhu ve vytížených ulicích, kde je například ve večerních hodinách velmi obtížné zaparkovat.

Dosavadní praxe ukázala, že zásobovací místa označená značkou s písmenem P na modrém pozadí, nápisem „réservé“ a dodatkovou tabulkou „zásobování“ řidiči často neodlišují od okolních zón placeného stání a parkují zde dlouhodobě. Zároveň je ze strany policie obtížné identifikovat, kdy řidič na dané místo přijel a efektivně tak vymáhat dodržování tohoto značení.

Proto se Praha 7 rozhodla zavádět zásobovací místa označená značkou zákaz zastavení a dodatkovou tabulkou „mimo zásobování s parkovacím kotoučem max. 15 minut“. První takové místo městská část pilotně zavedla v ul. Františka Křížka u křižovatky s ul. Milady Horákové. Radnice bude sledovat, jak se opatření osvědčí v praxi, další taková místa by pak měla postupně přibývat.

 

Jak zásobovací místo s parkovacím kotoučem funguje?

Řidič musí ve vozidle viditelně označit dobu začátku stání. Běžně se k tomu využívá parkovací kotouč (či parkovací hodiny). Jedná se o plastovou nebo papírovou pomůcku, kterou lze pořídit již za dvacet až třicet korun a na které se jednoduše vyznačí doba příjezdu. Pokud parkovací kotouč nemáte k dispozici, stačí v autě zanechat i viditelně umístěný papír s ručně napsaným časem (například: Příjezd 18.30).

ilustrační foto