V Praze 7 odstartoval v rámci projektu MAP II cyklus seminářů pro učitele, ředitele i rodiče školáků. První přednáška, určená pro pedagogy a ředitele základních škol, se uskutečnila v úterý 17. září odpoledne v ZŠ Františky Plamínkové. Sedmá městská část chce formou inspirativních setkání se zajímavými osobnostmi z oblasti školství a vzdělávání podpořit rozvoj efektivní moderní výuky na svých školách.

„Na školách máme mnoho nadšených pedagogů, kteří mají velkou chuť se sami dále učit a zkoušet nové věci, máme také ředitele, kteří chtějí své pedagogy podporovat v osobním i profesním rozvoji. Snažíme se jim k tomu dávat co nejvíce příležitostí. S organizací Elixír do škol jsme u nás otevřeli unikátní vzdělávací centrum pro učitele fyziky a dalších přírodních oborů napříč vzdělávacími stupni, podporujeme sdílení praxe mezi pedagogy či mentoring, kdy se věnují zkušení učitelé těm nově nastupujícím. Nyní v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání přicházíme se seriálem přednášek inspirativních lidí z oboru určený pro učitele, ředitele škol i rodiče. Součástí seminářů bude vždy prostor pro diskuzi a propojování pedagogů napříč školami Prahy 7,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.   

První seminář připravila Praha 7 ve spolupráci se školskou radou a ZŠ Fr. Plamínkové a také Spolkem rodičů, který ve škole velmi aktivně působí. Setkání bylo určeno pro ředitele a učitele základních škol sedmé městské části a jeho lektorem byl propagátor celoživotního svobodného vzdělávání a zakladatel projektu Education Republic Tomáš Hruda.

Tématem semináře bylo přátelské, bezpečné a otevřené prostředí na školách, maximální rozvoj potenciálu a talentu každého dítěte či metodická i praktická podpora pedagogů.

„Seminář se velmi vydařil. Na základě zpětné vazby od pedagogů vnímáme velký zájem v setkáních pokračovat, sbíráme také náměty na témata a osobnosti, které by naše pedagogy zajímaly. Budeme z nich při přípravě programu vycházet a do seminářů budeme dále zapojovat učitele, ředitele i rodiče, abychom zde společně vytvářeli ty nejlepší možné podmínky pro kvalitní vzdělávání našich dětí,“ doplnila Hana Šišková.