archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3 923 203 korun. To je částka, o kterou se Praze 7 podařilo od roku 2015 snížit roční dluhy nájemníků bytových i nebytových prostor ve správě městské části. Před čtyřmi lety Praha 7 nastavila účinný systém prevence vzniku dluhu i následné práce s neplatiči, díky kterému se podařilo výrazně snížit zadlužení u občanů a zvýšit uhrazené dlužné částky pro městskou část.

„Od začátku minulého volebního období jsme začali důsledně měnit způsob práce s neplatiči. Cílem bylo pomoci našim nájemníkům dostat se z dluhových pastí a zároveň zvýšit příjem z dlužných částek do obecního rozpočtu. Díky obětavé práci řady zaměstnanců úřadu, od právníků po sociální pracovníky, ubývá dluhů i dlužníků a snižuje se také počet a délka soudních sporů a exekucí,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

Výše ročních dluhů na nájemném v bytech i nebytových prostorách Prahy 7 v roce 2015 činila 5 466 097 Kč. V roce 2018 se ji podařilo snížit na 1 542 894 Kč.

Výše nových dluhů v obecních bytech klesla za čtyři roky téměř na třetinu z 3 321 316 Kč na 1 179 216 Kč. Ještě výraznějšího snížení dluhů se podařilo dosáhnout u nebytových prostor. Částka 2 144 781 Kč z roku 2015 se snížila o 83 % na 363 678 Kč.

Jak se takto výrazného snížení dluhů podařilo dosáhnout?

„Je to dlouhodobá systematická práce. Zavedli jsme efektivní způsob prevence vzniku dluhu, nový vzor uznání dluhu, který občany motivuje dohodnout se na splátkách a vyhnout se tak zbytečnému nárůstu penále. Celkově s nájemníky více komunikujeme, rozesíláme výzvy, uzavíráme splátkové kalendáře a důsledně vymáháme dlužné částky na těch, kteří situaci neřeší. Občanům, kteří se dostali do momentální tíživé situace, pak zprostředkujeme informace, jak požádat o státní příspěvek na bydlení a další formy pomoci,“ doplnil místostarosta Kamil Vavřinec Mareš (PRAHA 7 SOBĚ).  

Kromě dlužných částek se v Praze 7 podařilo snížit také počet nových dlužníků v bytech a nebytových prostorech z 230 v roce 2015 na 169 v roce 2018.