V pátek 28. 1. skončilo takzvané Milostivé léto, v rámci kterého se lidé mohli zbavit devastujících sankcí, úroků a exekucí. Stačilo zaplatit původní dluh a poplatek 908 Kč. Sedmá městská část se šance dostat lidi z otroctví nekonečných dluhů chopila aktivně a pomáhala občanům s oddlužením. Na pomoc svým sousedům se složili také lidé ze Sedmičky, kteří prostřednictvím veřejné sbírky přispěli částkou přes 280 tisíc korun.

„Již od září naši právníci, sociální pracovníci a další kolegové z úřadu vytipovávali potřebné klienty, probírali s nimi možnosti oddlužení a sepisovali žádosti na exekutory. O Vánocích jsem se pak obrátil na naše občany a poprosil je, zda by společně s námi nechtěli pomoci lidem, jejichž původní dluhy nebyly vysoké, ale přesto nemají dostatek prostředků, aby je mohli jednorázově zaplatit a do Milostivého léta se zapojit. Naši sousedé byli jako vždy úžasní. Za měsíc se nám sešlo přes 280 tisíc korun od více než 200 přispěvatelů,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Potřebné klienty jsme vytipovávali prostřednictvím sociálního odboru, naší správní a úklidové firmy 7U, Armády spásy nebo Člověka v tísni. Snažili jsme se vyhledat lidi, kteří svou situaci aktivně řeší, pracují, starají se o rodinu, ale táhnou se s nimi dluhy, ze kterých se sami nedokáží vymanit. Nejčastěji se jednalo o pokuty za MHD, zdravotní pojištění, ale třeba i nezaplacené koncesionářské poplatky za TV a rozhlas. Řada těchto dluhů časem narostla o mnohonásobně vyšší úroky a penále. Ukázkovým příkladem je pan B., který na Sedmičce pracuje v úklidu. Pomohli jsme mu s uhrazením původních dluhů ve výši necelých 40 tisíc korun za zdravotní pojištění, čímž se zbavil astronomického příslušenství 366 tisíc korun,“ řekl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

Za využití veřejné sbírky a Humanitního fondu Praha 7 pomohla oddlužit 17 lidí.

„Takto se nám podařilo zbavit dluhů například paní G., maminku dvou malých dětí, které loni zemřel partner. Paní G. dohnaly exekuce za dvě jízdy načerno, uhradit měla dvakrát přes 11 tisíc korun. Jiné dluhy neměla, přesto ji to zcela paralyzovalo. Z naší sbírky jsme za ni zaplatili dvakrát 2.432 Kč. Pro ni to znamená, že jí už výplatu z brigády nesebere exekutor. Může se nechat řádně zaměstnat za lepší mzdu. Vystoupí z šedé zóny ekonomiky, rodina dostane šanci a jistotu a náš stát daně z legální práce,“ doplnil Jan Čižinský.

Exekuce již byly zastaveny také dalším 8 občanům, kterým městská část pomáhala projít komplikovaným procesem oddlužení a kteří zvládli své jistiny uhradit sami. Specifickým případem pak byly dva dlužníci na nájemném, u kterých zastupitelstvo Prahy 7 rozhodlo o odpuštění zbývajícího dluhu. Oba své dluhy uznali a dlouhodobě spláceli, ale nevztahovaly se na ně podmínky Milostivého léta.

Jednou z nich je paní K., které za starý dluh na nájemném exekutor přes deset let strhával velkou část výplaty. Částky však dosud šly pouze na úroky a další příslušenství. Paní K. původní dluh již více než dvojnásobně přeplatila, ale aby se na ni vztahovalo Milostivé léto, musela by nyní opět uhradit celou jistinu ve výši 185 tisíc korun. Praha 7 jí proto tento dluh odpustila. Paní K. je v invalidním důchodu, nadále však uklízí na plný úvazek. Po více než deseti letech jí nyní na účet přijde celá výplata.