archivní článek, informace již nemusí být aktuální

„Od začátku tohoto volebního období měníme způsob práce s dlužníky. Zavedli jsme efektivní systém uznání dluhu, který občany motivuje dohodnout se na splátkách a vyhnout se tak zbytečnému nárůstu penále. Celkově s nájemníky více komunikujeme, snažíme se pomoct těm, kteří chtějí své dluhy uhradit, a zároveň důsledně vymáháme dlužné částky na těch, kteří situaci neřeší,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

„Intenzivně pracujeme také s obyvateli našich sociálních bytů. Díky dobře fungujícímu sociálním službám a obětavé práci našich sociálních pracovníků dnes dluhy v bytech pro potřebné občany prakticky nemáme,“ doplnil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

V roce 2015 rada městské části schválila nový vzor Uznání dluhu a Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách. Občané, kteří dluží na nájemném, se tak mohou vyhnout nárůstu penále v případě, že svůj dluh uznají a následně v dojednaných splátkách celou částku uhradí. Pokud se stane, že dotyčný splátky či jiné platby neuhradí, má městská část lepší pozici pro případné soudní vymáhání dluhu. Městské části tak v posledních dvou letech vzrostly počty uznaných dluhů, ale také předžalobních výzev i podaných žalob. Díky tomu postupně klesají počty nových dlužníků i dlužných částek.

„V současné době opět očekáváme dílčí nárůst absolutního počtu dlužníků i samotné dlužné částky, a to jednak kvůli splatnosti vyúčtování služeb za rok 2016, ale také kvůli tomu, že jsme v průběhu roku pronajali větší množství dlouhodobě volných bytů a nebytových prostor,“ dodal zástupce starosty Mareš.

Zatímco v prvním polovině roku 2016 městská část mezi nájemníky obecních bytů a nebytových prostor evidovala 191 nových dlužníků, ve srovnatelném období jich letos bylo 76 – tedy o 60 % méně. Celková výše nedoplatků na nájmu a vyúčtování služeb činila 2 690 231 Kč, letos 659 022 Kč, což je o 75 % méně. Z toho pouze 21 dlužníků dlužilo částku vyšší než 10 000 Kč.