archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Poslanecká sněmovna ve středu 22. dubna 2020 schválila vládou navržený ne úplně šťastný zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce. Zákon stanovuje, že nájemci, kteří nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku epidemie koronaviru bez příjmů, nesmí dostat výpověď z nájmu. Praha 7 upozorňuje, že toto opatření, které je mediálně často mylně prezentováno jako odklad nájmů, s sebou nese mnoho rizik, včetně nárůstu penále a rychlé výpovědi po Novém roce. Ne každý pronajímatel je tak sociálně citlivý jako Praha 7.

„V Praze 7 jsme jako jedni z úplně prvních pomohli podnikatelům odkladem nájemného až do konce roku a připravili jsme také individuální rychlou pomoc pro lidi čerpající podporu bydlení, aby nepřišli o střechu nad hlavou. Zákon, který nyní schválila poslanecká sněmovna, znamená, že nájemci, kteří v důsledku opatření souvisejících s pandemií přestanou platit nájem, nemohou letos dostat výpověď. Nadále jim však nabíhá penále, musí hradit platby na služby a v novém roce mohou skončit na ulici bez výpovědní lhůty,“ upozorňuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský a dodává: „Ne každý pronajímatel je tak sociálně citlivý jako Praha 7 a „pomoc“ od státu se může stát pro nájemce velmi brzy noční můrou, kvůli které přijdou o dávky na bydlení i o bydlení samotné.“

 

Na co si je třeba dávat pozor v souvislosti s nově přijatým zákonem, zejména jste-li v nájmu u soukromého pronajímatele:

 

1. V rozporu s občas mediálně prezentovanými informacemi se nejedná o odložení nájemného ve smyslu odložení splatnosti plateb nájemného. To je problém z následujících důvodů:

        a) v případě prodlení s platbami bude nájemce povinen uhradit úroky z prodlení v zákonné sazbě, tj. aktuálně 10 % ročně, dlužná částka se mu tedy bude postupně navyšovat

        b) pronajímateli při prodlení nájemce nic nebrání k tomu, aby podal žalobu na zaplacení dlužného nájemného (pronajímatel pouze nemůže dát nájemci výpověď)

 

2. Zákaz výpovědi se týká jen nájemného, nikoli plateb za služby – ty je nájemce dále povinen hradit s hrozbou možnosti výpovědi. Je tedy třeba zjistit výši záloh na služby a alespoň ty dále platit.

 

3. Nájemci nehrozí výpověď pouze v případě, že prodlení s platbou nájemného vzniklo „převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného“ (zde se zřejmě jedná například o pokles příjmů v důsledku některého z vládních opatření). Nájemce musí pronajímateli uvedenou skutečnost doložit, a to potvrzením od Úřadu práce ČR, kterému zase nájemce musí dodat podklady dle metodického pokynu, který zatím není vydán. Nelze tedy bez dalšího přestat platit nájemné, je nutné prokazovat např. pokles příjmů.

 

4. V případě, že nájemce nebude hradit nájemné, nemá nárok na příspěvek na bydlení – ten se přiznává zpětně na základě doložených uhrazených plateb.

 

5. Všechny dlužné částky je nutno uhradit do 31. 12. 2020, jinak může dát pronajímatel nájemci výpověď bez výpovědní doby za dluh jakékoli i malé výše.

 

6. Není úplně jasná doba, za kterou je možné platby nehradit – je to navázáno na opatření vlády/ministerstva zdravotnictví s tím, že maximální doba trvání je do 31. 7. 2020.

 

„Nejlepší je samozřejmě pokusit se hradit nájemné dál, nebo se s pronajímatelem dohodnout na skutečném posunutí splatnosti. Nájemcům tak nevzniknou sankční poplatky, které jsou aktuálně 10 % ročně. Upozorňujeme také, že kromě plateb za služby jsou vlastníci bytových jednotek, pokud se SVJ nedohodne jinak, i nadále povinni hradit příspěvky do fondu oprav a údržby,“ zdůrazňuje místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš s tím, že Praha 7 je k jednání s nájemci připravena.