archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pátek 4. května se v Praze 7 uskutečnil pietní vzpomínkový akt u příležitosti Květnového povstání českého lidu a Dne vítězství. Sdružení válečných veteránů České republiky při této příležitosti udělovalo svá nejvyšší ocenění. Záslužný kříž obdržel také starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Pietního vzpomínkového aktu se zúčastnili zástupci MČ Praha 7, Sdružení válečných veteránů ČR, Svazu důstojníků a praporčíků armády ČR, Klubu výsadkových veteránů, Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska, Policie ČR a České obce sokolské.

Zástupci zúčastněných organizací položili věnce u památníku padlým v úpatí mostu Barikádníků. Následně Sdružení válečných veteránů ČR, v čele s 1. místopředsedou pplk. v.v. Ladislavem Sornasem, ocenilo Záslužným křížem trojici bývalých vojáků: plk. v.v. Čestmíra Obermana, pplk. v. v. Lubomíra Hlisníka a kpt. v. v. Antonína Šestáka.

Nejvyšší ocenění určené pro nečleny sdružení obdržel také starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský.

 

Projev předsedy pražské organizace Sdružení válečných veteránů ČR pplk. v. v. Rastislava Cimermana:

Vážený pane starosto, vážení přítomní,

            na základě návrhu Krajské organizace Sdružení válečných veteránů hlavního města Prahy se Předsednictvo Sdružení válečných veteránů ČR rozhodlo udělit starostovi Prahy 7, Mgr. Janu ČIŽINSKÉMU, nejvyšší ocenění Sdružení válečných veteránů ČR, určené pro nečleny Sdružení, Záslužný kříž Sdružení válečných veteránů ČR.

            Pan Mgr. Čižinský svým jednáním a činy zcela naplňuje Kodex etiky vojáka z povolání – válečného veterána, spočívající v odpovědnosti a smyslu pro povinnost, obětavosti, odvaze, věrnosti a cti. Za naplňování těchto zásad byl několikrát oficiálně odměněn a nepochybuji, také vícekrát neoficiálně potrestán.

            Osobní zásluhou pana starosty Mgr. Čižinského je pravidelné připomínání hrdinství válečných veteránů v boji za svobodu formou pietních aktů a shromáždění.

            Využíváme této příležitosti – výročí statečného boje účastníků Květnového povstání českého lidu k předání nejvyššího ocenění Sdružení válečných veteránů ČR a prosíme pana starostu o vyřízení našich díků také všem zainteresovaným pracovníkům Úřadu městské části Praha 7.

            Ještě jednou děkujeme Vám osobně, pane starosto, a těšíme se na další, těsnější spolupráci.