archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Spolek RomPraha, ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a městskou částí Praha 7, odstartoval v říjnu minulého roku projekt „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“. Cílem projektu, financovaného z Norských fondů, je posílení integrace romské komunity a jejího postavení ve společnosti.

„Praha 7 s romskou komunitou na svém území intenzivně pracuje. Máme zde dlouhodobě fungující program terénní práce, který zahrnuje osobní poradenství, konzultace a pomoc při řešení různých životních situací, včetně asistencí při návštěvách úřadů a dalších institucí. Zároveň se snažíme příslušníky romské menšiny motivovat k pozitivním změnám a přispívat ke zlepšení jejich vnímání většinovou společností například podporou konání různých komunitních akcí,“ uvedl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

MČ Praha 7 proto velmi uvítala možnost zapojit se do projektu „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“, kde může přispět svými zkušenostmi i načerpat nové poznatky pro další rozvoj práce samosprávy s romskou komunitou.

V rámci projektu vznikla platforma, jejímž cílem je navázat dialog mezi romskými organizacemi, institucemi, které s Romy pracují, veřejnou správou a dalšími subjekty. Platforma si klade za cíl přispět k rozvoji romské občanské společnosti a hladšímu chodu romské integrace, zlepšovat pohled většinové společnosti na příslušníky romské menšiny, podporovat jejich snahu něco dokázat a v neposlední řadě zefektivnit práci a komunikaci mezi všemi aktéry.

Platforma bude společně formulovat a sdílet doporučení, která pomohou místním samosprávám při práci s romskou komunitou. Zároveň připravuje realizaci workshopů s úředníky, besedy se zajímavými osobnostmi z romské komunity či prezentace příkladů dobré praxe.

Projekt „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“ č.p.: LP-HROVA1A-011 je financovaný z Norských fondů 2014 – 2021, (Program Lidská práva).